Lịch công tác từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020

03/04/2020 02:01 PM


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ 06/4/2020 đến 12/4/2020)

Thứ/ngày Sáng Chiều
Thứ 2
06/04

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Các PGĐ làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Các PGĐ làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

Thứ 3
07/04

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Các PGĐ làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Các PGĐ làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  
Thứ 4
08/04

- Phó Giám đốc Đoàn Ngô làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Lê Quốc Khánh, Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- Phó Giám đốc Đoàn Ngô làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Lê Quốc Khánh, Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  
Thứ 5
09/04

- Phó Giám đốc Đoàn Ngô làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Lê Quốc Khánh, Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- Phó Giám đốc Đoàn Ngô làm việc tại cơ quan

- Giám đốc; Các PGĐ Lê Quốc Khánh, Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  
Thứ 6
10/04

- 7h45: Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại HT 3A UBND tỉnh, xe Hồng

- 10h00: Các phòng nghiệp vụ; BHXH các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ ngày 01-10/4/2020 về Văn phòng để tổng hợp báo cáo lãnh đạo theo dõi chỉ đạo

- Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh làm việc tại cơ quan

- Các PGĐ Đoàn Ngô, Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

- Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh làm việc tại cơ quan

- Các PGĐ Đoàn Ngô; Phạm Văn Thảo làm việc trực tuyến

- Các phòng làm việc theo KH  

Thứ 7
11/04

- Trực lãnh đạo: PGĐ Phạm Văn Thảo

- Các phòng làm việc theo phân công
- Nghỉ
Chủ nhật
12/04
- Nghỉ - Nghỉ