Bảo hiểm xã hội huyện Đức Cơ

04/12/2019 03:15 PM


Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846 175
Email: ducco@gialai.vss.gov.vn

Hồ Đức Hạnh
Hồ Đức Hạnh
Giám đốc
Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
Phó Giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Đức Cơ

Danh sách viên chức BHXH huyện Đức Cơ:

<
STT Họ tên Chức vụ Địa chỉ email Điện thoại
1 Hồ Đức Hạnh Giám đốc hanhhd@gialai.vss.gov.vn 0986801431
2 Nguyễn Văn Nhân Phó Giám đốc nhannv@gialai.vss.gov.vn 0945677722
3 Trương Văn Anh Chuyên viên anhtv@gialai.vss.gov.vn  
4 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên phuongnt@gialai.vss.gov.vn  
5 Trần Thị Thúy Hằng Chuyên viên hangttt@gialai.vss.gov.vn  
6 Nguyễn Thị Hà Ly Chuyên viên lynth@gialai.vss.gov.vn  
7 Lương Thị Hân Nhân viên hanlt@gialai.vss.gov.vn  
8 Trần Quang Hạnh Nhân viên hanhtq@gialai.vss.gov.vn  
9 Nguyễn Đại Thắng Nhân viên thangnd@gialai.vss.gov.vn  
10 Nguyễn Quang Huy Bảo vệ huynq@gialai.vss.gov.vn  
11 Đinh Thị Diệu Thủy Tạp vụ thuydtd@gialai.vss.gov.vn