• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Bách
Email:
Bach1607@gmail.com
Ngày gửi:
24/09/2019
Lĩnh vực:
Câu hỏi thường xuyên
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi có công tác tại công ty 72 thuộc Binh đoàn 15 tại Đức cơ từ 12/2016 đến 12/2018 và tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm theo đúng quy định của nhà nước từ ngày vào làm là đúng 2 năm . Vậy tôi xin được hỏi về thủ tục làm BHXH và BH thất nghiệp như thế nào ạ? tôi cần những giấy tờ gì?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
24/09/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, BHXH tỉnh Gia Lai trả lời như sau:
1. Về chế độ BHXH 01 lần.
Theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 quy định: Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc không tiếp tục tham gia đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH 01 lần.
Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH 01 lần:
- Sổ BHXH.
- Đơn đề nghị hưởng BHXH 01 lần của người lao động (mẫu Mẫu số 14- HSB).
- Số lượng: 01 bộ.
2. Về chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Theo quy định tại khoản 1, Điều 46, Luật Việc làm; khoản 1, Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận TCTN. Thành phần hồ sơ gồm:
- Đề nghị hưởng TCTN (mẫu số 03);
- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các quyết định: thôi việc, sa thải, kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ;
- Sổ BHXH.
Tuy nhiên, do bạn chấm dứt HĐLĐ với đơn vị SDLĐ kể từ ngày 01/01/2019 đến nay đã quá thời hạn 03 tháng nên không có cơ sở giải quyết chế độ BHTN theo quy định. Thời gian đóng BHTN chưa giải quyết được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu và tính vào thời gian tham gia BHTN lần tiếp theo để được giải quyết hưởng TCTN khi đủ điều kiện theo quy định.