Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (932)
Tôi có thời gian từ tháng 02/2004 đến tháng 8/2006 là Học viên cơ yếu, Học viện Kỹ thuật Mật mã. Đến tháng 9/2006, tôi được phân công về làm công tác cơ yếu tại cơ quan Đảng. Thời điểm năm 2006 chưa có quy định tính thời gian công tác khi còn là học viên cơ yếu nên sổ BHXH được cấp có thời gian từ ...
Ngày gửi:
21/02/2014
Ngưởi gửi:
Hàn Băng
Email:
xuongrongxanh83@yahoo.com
Trạng thái:
Đã trả lời