Ngày 21/6/2006 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật BHXH

16/03/2009 04:18 PM


Ngày 21/6/2006 trong chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI bắt đầu biểu quyết thông qua các dự án luật đã được thảo luận, cho ý kiến từ những ngày họp trước. Ngay trong ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, Luật điện ảnh, Luật kinh doanh bất động sản, Luật phòng, chống HIV/AIDS.

Ngày 21/6/2006 trong chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI bắt đầu biểu quyết thông qua các dự án luật đã được thảo luận, cho ý kiến từ những ngày họp trước. Ngay trong ngày, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, Luật điện ảnh, Luật kinh doanh bất động sản, Luật phòng, chống HIV/AIDS.

Các ngày tiếp theo, Luật về luật sư, Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), Luật công nghệ thông tin, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật trợ giúp pháp lý, Luật chứng khoán và hai Nghị quyết của Quốc hội là Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2004, Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư cũng sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trong buổi làm việc chiều ngày 20/6, các đại biểu quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về các dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và thảo luận về một số nội dung có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo nghị quyết.

Theo Dự thảo Nghị quyết, những dự án, công trình có ít nhất 1 trong 5 tiêu chí: vốn đầu tư từ 17.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình có sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên, 25.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án, công trình sử dụng các nguồn vốn khác; Dự án, công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm nhà máy điện hạt nhân, nhà máy điện chạy than, nhà máy điện chạy khí thiên nhiên công suất từ 1.200MW trở lên, công trình có hồ chứa dung tích từ 2,5 tỷ m3 trở lên, dự án đầu tư xây dựng đất đai có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng đặc dụng (trừ rừng quốc gia, rừng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tồn thiên nhiên) từ 200 ha trở lên, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên, rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên; Dự án, công trình phải di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác; Dự án, công trình liên quan đến địa bàn đặc biệt quan trọng đối với quốc gia về quốc phòng, an ninh hoặc có di tích quốc gia có giá trị đặc biệt quan trọng về lịch sử, văn hóa; Dự án, công trình đói hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội là dự án, công trình quan trọng quốc gia.

Báo BHXH số 25/2006