Giáo dục trẻ em nên bắt đầu từ… mông

05/08/2019 09:10 AM


Trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự.

Trường tiểu học nọ mời phụ huynh học sinh tới dự.

Giáo dục trẻ em nên bắt đầu từ... mông

Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh.

- Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây - Ông ta chỉ vào đầu mình.

Một phụ huynh béo nung núc đứng dậy, nói:

- Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn. Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn.

- !!!

 

Theo Vnexpress.net