Chuyện thật như đùa (tiếp theo)

04/10/2019 01:22 PM


Và chuyện thứ ba: Sản phụ đẻ lần sau cách lần trước 3 tháng

Và chuyện thứ ba: Sản phụ đẻ lần sau cách lần trước 3 tháng
Đó là trường hợp của chị C. tham gia BHYT theo đối tượng: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Hà Giang. Chị C. đã được kể trong câu chuyện thứ hai. Tại 1 BV huyện đã chuyển dữ liệu điện tử để thanh toán chi phí KCB BHYT. Cụ thể: Ngày 23/6/2018 chị C. được phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng, đến ngày 14/8/2018 chị C. được ngay BV huyện đó đở đẻ thường ngôi chỏm và đến ngày 16/11/2018 chị C. cũng được chính BV huyện này (3 lần đều ở trong một BV huyện) đở đẻ thường ngôi chỏm.!!! Đôi điều ghi nhận: Trên thế giới cũng đã gặp hy hữu, người phụ nữ 2 lần sinh con trong một tháng. Đó là một người phụ nữ Bangladesh tiếp tục sinh thêm một cặp song sinh sau khi cậu con trai đầu tiên mới chào đời được gần một tháng. Tuy nhiên, người phụ nữ khi đã cắt bỏ tử cung (dạ con) hoàn toàn mà sinh con như các cơ sở y tế chuyển dữ liệu điện tử để thanh toán chi phí KCB BHYT tại nước ta chắc chắn không bao giờ xảy ra; hoặc như người phụ nữ vừa mới được phẫu thuật thai ngoài tử cung (chửa ngoài tử cung) sau 1 đến 6 tháng lại mổ đẻ hay đẻ thường chắc chắn vô cùng hiếm (bạn hãy gõ vào google để tìm cũng không thấy trường hợp nào).
Liệu rằng Y văn thế giới hay Chuyện thật như đùa sẽ bổ sung vào sách nhỉ./.

Hà Thanh