Số / Ký hiệu:
Trích yếu: 13-HSB
Loại văn bản:
Biểu mẫu BHXH
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
: 13-HSB
Nội dung trong tệp đính kèm
13-HSBKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF