Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: v/v thông báo đổi tên cơ sở KCB BHYT
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
06/03/2019
Ngày có hiệu lực:
06/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: v/v thông báo đổi tên cơ sở KCB BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm