Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp triển khai việc sử dụng chức năng tự động thanh tra và khai thác phát triển đối tượng thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
07/03/2019
Ngày có hiệu lực:
07/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh tại cuộc họp triển khai việc sử dụng chức năng tự động thanh tra và khai thác phát triển đối tượng thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp
Nội dung trong tệp đính kèm