Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5+6/2019
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
03/06/2019
Ngày có hiệu lực:
03/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Danh sách cán bộ viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5+6/2019
Nội dung trong tệp đính kèm