Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: V/v thẩm định số liệu quyết toán tài chính quý 2/2019 đối với BHXH các huyện, tx, tp
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày có hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: V/v thẩm định số liệu quyết toán tài chính quý 2/2019 đối với BHXH các huyện, tx, tp
Nội dung trong tệp đính kèm