Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Luật BHYT
Loại văn bản:
Luật
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
28/11/2008
Ngày có hiệu lực:
28/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Luật BHYT
Nội dung trong tệp đính kèm