Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai
Loại văn bản:
BHXH Gia Lai
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
19/03/2009
Ngày có hiệu lực:
19/03/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng Tiếp nhận-Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai
Nội dung trong tệp đính kèm
File đính kèmKhông hỗ trợ xem trước cho file không phải là PDF