Số / Ký hiệu: SOKYHIEU
Trích yếu: Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập BC đánh giá hồ sơ dự thầu đv gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Loại văn bản:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
26/05/2010
Ngày có hiệu lực:
26/05/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
SOKYHIEU: Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập BC đánh giá hồ sơ dự thầu đv gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN