Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (122)
Trích yếu: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2020-2021 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng
Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày có hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày có hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết số 92/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai v/v quy định mức hỗ trợ kinh phí mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2019 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng
Ngày ban hành:
06/12/2018
Ngày có hiệu lực:
06/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách dự kiến xét nâng lương tháng 11+12/2018
Ngày ban hành:
06/11/2018
Ngày có hiệu lực:
06/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách cán bộ, viên chức dự kiến xét nâng lương tháng 5/2018
Ngày ban hành:
17/05/2018
Ngày có hiệu lực:
17/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chương trình công tác triển khai Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2018
Ngày ban hành:
13/04/2018
Ngày có hiệu lực:
13/04/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v quy định về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Ngày ban hành:
04/04/2018
Ngày có hiệu lực:
04/04/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực