Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (84)
Trích yếu: 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 điều chỉnh tiền lương tiền công đã đóng BHXH do người sử dụng lao động quy định
Ngày ban hành:
31/07/2008
Ngày có hiệu lực:
31/07/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 68/2007/NĐ-CP BHXH bắt buộc với quân nhân, CAND...
Ngày ban hành:
19/04/2007
Ngày có hiệu lực:
19/04/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 106/2007/NĐ-CP CĐ với GĐ Hạ sỹ quan và Binh sỹ Tại ngũ
Ngày ban hành:
22/06/2007
Ngày có hiệu lực:
22/06/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 54/2008/NĐ-CP quy định CS với thân nhân có thời gian phục vụ trong CAND
Ngày ban hành:
24/04/2008
Ngày có hiệu lực:
24/04/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 54/2008/NĐ-CP Thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ trong CAND
Ngày ban hành:
24/04/2008
Ngày có hiệu lực:
24/04/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 63/2005/NĐ-CP Ban hành điều lệ BHYT
Ngày ban hành:
25/12/2001
Ngày có hiệu lực:
25/12/2001
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 114/2002/NĐ-CP Quy định về tiền lương
Ngày ban hành:
31/12/2002
Ngày có hiệu lực:
31/12/2002
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều về BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
28/12/2007
Ngày có hiệu lực:
28/12/2007
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực