Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Khác (122)
Trích yếu: Cv số 42/LĐTBXH-BTXH ngày 13/1/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội V/v cấp phát thẻ BHYT năm 2010 cho đối tượng Cựu chiến binh và người nghèo
Ngày ban hành:
15/01/2010
Ngày có hiệu lực:
15/01/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 4347/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/11/2009 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 98/2009/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành:
15/12/2009
Ngày có hiệu lực:
15/12/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực