Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Gia Lai (743)
Trích yếu: CV số 528/BHXH-PT ngày 23/9/2009 của BHXH tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn triển khai BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Ngày ban hành:
24/09/2009
Ngày có hiệu lực:
24/09/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TBKL số 524/BHXH-TCHC ngày 21/9/2009, Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH Tỉnh ngày 18/9/2009.
Ngày ban hành:
21/09/2009
Ngày có hiệu lực:
21/09/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 472/BHXH-PT ngày 31/8/2009 V/v hướng dẫn đối tượng, mức đóng Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2009-2010
Ngày ban hành:
01/09/2009
Ngày có hiệu lực:
01/09/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TBKL số 469/BHXH-TCHC ngày 31/8/2009, Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 28/8/2009
Ngày ban hành:
31/08/2009
Ngày có hiệu lực:
31/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 57/BHXH-TCHC ngày 24/8/2009 của BHXH Gia Lai, Báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT tháng 8/2009, phương hướng, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT tháng 9/2009
Ngày ban hành:
24/08/2009
Ngày có hiệu lực:
24/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 457/BHXH-TCHC ngày 24/8/2009, Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 21/8/2009
Ngày ban hành:
24/08/2009
Ngày có hiệu lực:
24/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 438/BHXH-TCHC ngày 17/8/2009, Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 14/8/2009.
Ngày ban hành:
17/08/2009
Ngày có hiệu lực:
17/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 425/BHXH-TCHC ngày 10/8/2009, Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 7/8/2009
Ngày ban hành:
10/08/2009
Ngày có hiệu lực:
10/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực