Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Gia Lai (743)
Trích yếu: CV 411/BHXH-KHTC ngày 04/8/2009 của BHXH Gia Lai về việc hướng dẫn lập dự toán năm 2010
Ngày ban hành:
04/08/2009
Ngày có hiệu lực:
04/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 409/BHXH-TCHC ngày 03/8/2009, Thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 31/7/2009
Ngày ban hành:
03/08/2009
Ngày có hiệu lực:
03/08/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 399/BHXH-TT ngày 28/7/2009 về việc trưng cầu ý kiến về Báo BHXH
Ngày ban hành:
29/07/2009
Ngày có hiệu lực:
29/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 54/BHXH-TCHC ngày 24/7/2009, Báo cáo tình hình nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT tháng 7/2009, phương hướng, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT tháng 8/2009
Ngày ban hành:
24/07/2009
Ngày có hiệu lực:
24/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TBKL số 386/BHXH-TCHC ngày 21/7/2009, thông báo kết luận của Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2009
Ngày ban hành:
21/07/2009
Ngày có hiệu lực:
21/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 376/BHXH-TN&QLHS ngày 16/7/2009 về việc thực hiện giải quyết hồ sơ các nghiệp vụ BHXH, BHYT theo cơ chế một cửa tại BHXH cấp huyện
Ngày ban hành:
17/07/2009
Ngày có hiệu lực:
17/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TBKL số 366/BHXH-TCHC ngày 13/7/2009, Thông báo kết luận của Phó Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai tại cuộc họp cán bộ quản lý thuộc văn phòng BHXH tỉnh ngày 10/7/2009
Ngày ban hành:
13/07/2009
Ngày có hiệu lực:
13/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: CV số 362/BHXH-PT ngày 9/7/2009 của BHXH Gia Lai về việc tạm thời thực hiện Bảo hiểm y tế HS-SV năm học 2009-2010
Ngày ban hành:
09/07/2009
Ngày có hiệu lực:
09/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực