Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

11/02/2020 09:50 AM


Công việc phụ trách:

 

1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Giám định Bảo hiểm y tế; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

a) Phòng nghiệp vụ: Giám định Bảo hiểm y tế 1; Giám định Bảo hiểm y tế 2;

b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: Quận 4; Quận 6; Quận 9; Quận 10 và Quận Phú Nhuận;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

4. Sinh hoạt với Phòng Giám định Bảo hiểm y tế 1.