Phó Giám đốc BHXH Thành phố: Ông Trần Dũng Hà

11/02/2020 09:57 AM


Công việc phụ trách:

 

1. Giúp Giám đốc phụ trách công tác Chế độ Bảo hiểm xã hội; Văn phòng; Thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền; được Giám đốc phân công tham gia một số Ban của Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc những nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;

2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

a) Phòng nghiệp vụ: Chế độ Bảo hiểm xã hội; Văn phòng;

b) Bảo hiểm xã hội huyện, bao gồm: Huyện Bình Chánh; Huyện Nhà Bè; Huyện Cần Giờ; Huyện Củ Chi và Huyện Hóc Môn;

3. Tổ trưởng Tổ mua sắm tài sản của cơ quan;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công;

5. Sinh hoạt với Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội.