Bảo hiểm xã hội Quận 5

31/03/2020 02:40 AM


 

Bảo hiểm xã hội Quận 5
 
Địa chỉ: Số 187 Đường Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5.
Số đường dây nóng: (08) 38.535.285
Tổng Đài: 08 39.508.860
Fax(08) 38.535.985
 
Ban Giám đốc:
- Giám đốc:         Ông Lâm Phong - (số nhánh 101)
- Phó Giám đốc:  Ông Tông Hải Âu - (số nhánh 103)
- Phó Giám đốc:  Bà Nguyễn Thụy Như Huyền - (số nhánh 104)
 
Bộ phận nghiệp vụ:
- Văn thư: 105.
- CNTT: 106.
- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 201-204.
- Thu: 301-311.
- Kế Toán: 401-403.
- Chi Trả: 404.
- Chế độ BHXH: 501-503.
- Sổ, thẻ: 601-606.

THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  1. Ngân hàng NN và Phát triển nông thôn CN TP HCM: 1700.2249.02165
  2. Ngân hàng Vietcom Bank Chi nhánh Sài Thành: 0511.000.667788
  3. Ngân hàng Viettin Bank Chi nhánh 5: 90206.000.0000054
  4. Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sài Gòn: 1401.000.9832051
  5. Kho bạc Nhà nước Việt Nam, CN Quận 5 - TP Hồ Chí Minh: 3741.0.1056710.92008

Lưu ý: Các đơn vị thực hiện chuyển khoản vui lòng thể hiện rõ nội dung nộp tiền gồm: Mã đơn vị (bắt buộc)- mã số thuế - tên đơn vị - diễn giải