Bảo hiểm xã hội Quận 6

31/03/2020 02:35 AM


Bảo hiểm xã hội Quận 6

Địa chỉ: Số 152 – 154 Đường Phạm Văn Chí, Phường 4, Quận 6.

Tổng đài: 38543385 hoặc 38543392

Fax: 38.542.915

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:          Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo - (số nhánh 101)

- Phó Giám đốc:    Bà Lương Thị Mai - (số nhánh 103)

- Phó Giám đốc:    Ông Lê Thành Nhân  - (số nhánh 102)

Bộ phận nghiệp vụ: 

- Thu và Cấp sổ, thẻ: 121

- Chế độ BHXH: 117

- Một cửa: 107

- Kế toán: 112

- Văn thư: 104

TÀI KHOẢN CỦA BHXH QUẬN 6

Kho BạcNhàNướcQuận 6

3741.0.1056711.92008

NH No và PTNT. CN ChợLớn

622 0202 902 175

NH TMCP NgoạiThương VN. CN BìnhTây

025 100 275 5175

NH TMCP CôngThương VN. CN 6

9 02 075 000001

NH TMCP ĐầutưvàPháttriển VN. CN ChợLớn

141.1000.9832.06.7