Bảo hiểm xã hội Quận 7

31/03/2020 02:30 AM


 

Bảo hiểm xã hội Quận 7

Địa chỉ: 136 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, quận 7

Điện thoại: 08.37850110, 08 37850108, 08 38733242, 08 38733233

Fax: 37.852.175

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:        Ông Lê Huy Hoàng – Số nhánh 160

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Lệ Hằng – Số nhánh 161

- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Tâm – Số nhánh 163

- Phó Giám đốc: Ông Lê Quốc Bảo – Số nhánh 162

Bộ phận nghiệp vụ:

- Sổ, thẻ: 125-130

- Chế độ: 116-118

- Kế toán: 112-115

- TNHS: 105-107, 109-111

- Thu: 137-145; 147-148

- Khai thác thu nợ: 146, 149, 150

THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

STT Tên tài khoản (Chủ tài khoản) Số tài khoản Tên chi ngân hàng Ghi chú
01 Bảo Hiểm Xã Hội Quận 7 0181009789789 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Nam Sài Gòn
02 Bảo Hiểm Xã Hội Quận 7 1601112000205 Ngân hàng TMCP Quân Đội CN Nam Sài Gòn
03 Bảo Hiểm Xã Hội Quận 7 902165000005 Ngân hàng TMCP Công thương CN Nam Sài Gòn
04 Bảo Hiểm Xã Hội Quận 7 6160202902205 Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam CN Nam Sài Gòn
05 Bảo Hiểm Xã Hội Quận 7 3741.0.109619392008 Kho bạc Nhà nước Việt Nam CN Quận 7 - TP Hồ Chí Minh