Bảo hiểm xã hội Quận 11

31/03/2020 02:10 AM


Bảo hiểm xã hội Quận 11

Địa chỉ: Số 5-7 Hàn Hải Nguyên, Phường 16, Quận 11.

Tổng đài: (028) 39.630.620

Fax: (028) 39.699.685

Email: quan11@hochiminh.vss.gov.vn

Số điện thoại đường dây nóng: (028) 39.699.683

Ban Giám đốc:

- Giám đốc : Bà Trương Thị Ngọc Sương - (số nhánh 101)

- Phó Giám đốc: Ông Phạm Công Trúc – (số nhánh 102)

- Phó Giám đốc: Bà Tạ Thị Lan Phương - (số nhánh 103)

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh - (số nhánh 104)

Bộ phận nghiệp vụ (hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ):

Bộ phận Một cửa: số nhánh: 107

Bộ phận Thu- Kiểm tra: số nhánh: An 120

Bộ phận Sổ Thẻ: số nhánh: 134

Bộ phận Chế độ Chính sách: số nhánh: 137

Bộ phận Kế toán: số nhánh: 115

Bộ phận Tiếp Công dân: số nhánh: 105

THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG:

1. Tên Đơn vị hưởng: Bảo hiểm xã hội quận 11

-  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam_ CN Bến Thành

(ĐC:479-481- 483 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TPHCM)

Số tài khoản: 033.100.3333333

- Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Chợ Lớn

(Địa chỉ: 43 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10,  Quận 5, TPHCM)

Số tài khoản: 6220.202.902.145

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam_ CN 11

(Địa chỉ: 292A Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, TPHCM)

Số tài khoản: 902125.00000.6

- Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam_ CN Tây Sài Gòn

(Địa chỉ: 70 Đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11,TPHCM)

Số tài khoản: 3111.000.9832.084

- Ngân hàng TMCP Quân Đội_ PGD Lê Đại Hành

(ĐC: 257A- 257C Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11, TPHCM)

Số tài khoản: 703.112.000.1122