Bảo hiểm xã hội Quận Gò Vấp

31/03/2020 01:30 AM


 

Bảo hiểm xã hội Quận Gò Vấp

Địa chỉ: Số 135 Phạm Văn Đồng, Phường 03, Quận Gò Vấp.

Tổng đài: 08.39853844, 08.35886156, 08.35886157, 08.39853845,08.39859619

Fax: 62.580.480

 

Ban Giám đốc:

- Giám đốc:  Ông Hồ Hải Luận

- Phó Giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Lan Hương – (số nhánh: 103)

- Phó Giám đốc:  Bà Lý Thị Thanh Thuý – (số nhánh: 102)

- Phó Giám đốc:  Bà Phạm Thị Hương - (số nhánh: 110)

Bộ phận nghiệp vụ:

- Chính sách: 121,122

- Thu: 154, 160

- Sổ thẻ và Kiểm tra: 143

- TNHS:          110

- Kế toán:       128

- Văn thư:  148,149

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

STT TÊN TÀI KHOẢN ( ĐV HƯỞNG) SỐ TK NGÂN HÀNG CHÚ Ý
1 BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN GÒ VẤP  6400 202902 065 Ngân hàng No & PTNT - CN Gia Định NỘP TIỀN GHI ĐẦY ĐỦ TÊN CTY,
MÃ CTY  (BHXH QUẢN LÝ) VÀO PHẦN NỘI DUNG  GIẤY NỘP TIỀN
2 902 105 000 001 Ngân hàng VIETINBANK - CN 9
3 0911 000 006869 Ngân hàng VIETCOMBANK - CN Tân Sơn Nhất
4 374 10105 7727 Kho bạc nhà nước quận Gò Vấp CHỈ NHẬN NỘP ĐV HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC  KHÔNG NHẬN CÔNG TY