Bảo hiểm xã hội Huyện Hóc Môn

31/03/2020 01:25 AM


 

Bảo hiểm xã hội Huyện Hóc Môn
Địa chỉ : Số 26 Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn.
Tổng đài: 08 38.914.366
 
Ban Giám đốc:
- Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Nguyên – (số nhánh 101)
- Phó Giám đốc:  Bà Phùng Thị Kim Dung – (số nhánh 102)
- Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Anh Tuấn – (số nhánh 103)
Bộ phận nghiệp vụ:
- Kế toán: 112
- Thu, Sổ thẻ: 104
- Chính sách: 109