BHXH Huyện Yên Minh

04/12/2017 02:18 PM


Tên đơn vị: BHXH Huyện Yên Minh
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Tổ 5 TT Yên Minh - Yên Minh - Hà Giang
Điện thoại: 02193852082
E-Mail: yenminh@hagiang.vss.gov.vn
Thủ trưởng: Trần Trung Kiên
Di động: 0911037868