Chi đoàn BHXH tỉnh

28/03/2018 09:32 PM


1. Ban chấp hành chi đoàn
  • Bí thư : đ/c Lê Văn Tĩnh, Sinh năm: 1986, Dân tộc: Kinh
  • Phó bí thư: đ/c Nguyễn Đình Quyết, Sinh năm 1988, Dân tộc: Kinh
  • Ủy viên: đ/c Lương Thu Giang, Sinh năm: 1990, Dân tộc: Giấy
  • Ủy viên: đ/c: Nguyễn Huy Khanh, Sinh năm: 1990, Dân tộc: Kinh
  • Ủy viên: đ/c: Nguyễn Phương Anh, Sinh năm: 1992, Dân tộc: Kinh
2. Tổng số đoàn viên (Tháng 3/2020): 33 đoàn viên