Công đoàn BHXH

28/03/2018 09:59 PM


1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở BHXH tỉnh
  • Đ/c Hoàng Hồng Phong - Chủ tịch công đoàn
  • Đ/c Vũ Ngọc Tân - Phó chủ tịch công đoàn
  • Đ/c Hà Thị Thơm - Ủy viên
  • Đ/c Vũ Lan Vân - Ủy viên
  • Đ/c Hoàng Thị Trang - Ủy viên