• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Nông Văn Chương
Email:
nguoigui@gmail.com
Ngày gửi:
07/11/2018
Lĩnh vực:
Chế độ chính sách
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Tôi tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ tháng 05/2016 đến tháng 02/2018 được 01 năm 10 tháng, thì tôi dừng không tham gia BHXH. Tôi tới Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi tôi cư trú làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp và được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 03 tháng. Sau khi hưởng trợ cấp được 01 tháng thì tôi tìm được việc làm tại một doanh nghiệp khác và Trung tâm dịch vụ việc làm ra Quyết định tạm dừng trợ cấp thất nghiệp. Vậy những tháng còn lại tôi có được hưởng nữa hay không?

Trả lời bởi:
BHXH Hà Giang
Ngày trả lời:
02/12/2019
File đính kèm:
Câu trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 45 của Luật việc làm số 38/2013/QH 13 ngày 16/11/2013:

1.Thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp để xét hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Tại Điểm b khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 về tạm dừng; tiếp tục; chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp: Quy định “Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây: Tìm được việc làm”.

Căn cứ vào các quy định trên: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Vậy khi bạn đã hưởng được 01 tháng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì bạn bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian chưa hưởng trợ cấp  BHTN  của bạn sẽ được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu và cộng dồn cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.