Năm 2019: Giải quyết hưởng BHTN hàng tháng cho 812.866 người

15/01/2020 08:59 PM


Theo thông tin từ Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), về thực hiện chính sách BHTN: Năm 2019, tổng số người nộp hồ sơ hưởng BHTN cả nước là 829.204 người, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước; 812.866 người có quyết định hưởng BHTN hằng tháng, tăng 9,7%; 41.856 người được hỗ trợ học nghề, tăng 13,3% và 1.605.361 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 19,4%.

(Ảnh minh họa)

 

Cùng với sự phát triển của công tác thực hiện chính sách BHTN, về chỉ tiêu giải quyết việc làm, năm 2019, cả nước ước tạo việc làm cho khoảng 1,65 triệu người, đạt 103,2% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong nước khoảng 1.508.000 người, đạt 101,9% kế hoạch. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị ước 3,12%, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 61 - 62%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ khoảng 24% (đạt kế hoạch). Riêng Dự án Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 69.387 lao động (40.726 lao động nữ, 5.347 lao động là người khuyết tật, 4.213 lao động là người dân tộc thiểu số). Các Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức được 1.223 phiên giao dịch việc làm; số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các Trung tâm là 2.988.030 lượt người; số lao động nhận được việc làm do các Trung tâm giới thiệu và cung ứng là 1.001.785 lượt người, chiếm 33,53% số người được tư vấn, giới thiệu việc làm. Tính đến tháng 12/2019, cả nước có tổng số 95.500 lao động nước ngoài đang làm việc – số lao động này luôn được theo dõi, cập nhật báo cáo của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình lao động trong nước và lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, tiếp tục thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử.

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác năm 2020, Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đặt mục tiêu giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,5 triệu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động thông qua Quỹ Quốc gia về việc làm; duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 63-65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24 - 25%; Hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho khoảng trên 02 triệu lượt người, góp phần nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua thông qua Hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm trên 35% vào năm 2020; tăng cường công tác thông tin thị trường lao động; thực hiện tốt chính sách BHTN và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam... và tiếp tục tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao trách nhiệm trong soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là kết nối thị trường lao động, các Trung tâm dịch vụ việc làm giữa các địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để chính sách hiệu quả đi vào cuộc sống.

Oanh Nguyễn - tapchibaohiemxahoi.gov.vn