Tăng cường hợp tác đa phương khu vực và thế giới trong lĩnh vực An sinh xã hội

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực An sinh xã hội

Infographics: DẤU ẤN BHXH VIỆT NAM NHIỆM KỲ CHỦ TỊCH ASSA 2018-2019

Phát triển hệ thống An sinh xã hội ASEAN hiện đại, bền vững

ASSA 36: Góc nhìn từ Brunei

Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới an sinh xã hội

ASSA xây dựng nền tảng hợp tác, vượt qua những khó khăn thách thức

BHXH Việt Nam nhận Giải thưởng ASSA về cải cách thủ tục hành chính

Tổng hợp các đường link tin, bài, về Hội nghị ASSA35

ASSA 35: Cơ hội hợp tác và phát triển