Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

15/11/2017 04:58 PM


Sáng ngày 08-11-2017, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sùng Minh Sính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí cấp ủy viên, lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, cơ quan tương đương cấp tỉnh, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của các ngành như Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở y tế, Sở Lao động - TB&XH và sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nên việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt được những kết quả tích cực. Số người người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tăng nhanh từ 734.754 người lên 828.172 người, đạt tỷ lệ bao phủ 98% dân số toàn tỉnh. Việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình; nợ BHXH, BHYT được kiểm soát; công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đầy đủ; quyền lợi của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao; công tác giám định được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ kỹ thuật cho người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đúng quy định. Những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội được khẳng định, góp phấn đưa chính sách BHXH, BHYT lan tỏa sâu rộng vào đời sống thực tiễn, tạo sự chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 71-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tập trung phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của Chương trình số 71-CTr/TU đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và dịch vụ khám chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở. Chú trọng đào đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm, các cá nhân, tập thể lạm dụng, lợi dụng, trục lợi từ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang:

Tác giả: Vũ Ngọc Tân - Chánh Văn phòng BHXH tỉnh.