BHXH huyện Mèo Vạc trao tặng máy tính cho xã đỡ đầu Giàng Chu Phìn.

08/02/2018 06:06 PM


  Thực hiện Quyết định số 247/QĐ-TU, ngày 10/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc phân công các cơ quan, đơn vị của tỉnh phụ trách; các doanh nghiệp đứng trên địa bàn tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 279/KH-BHXH ngày 20/3/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang về Kế hoạch hoạt động phụ trách xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc năm 2017 Được sự nhất trí của Ban Giám đốc BHXH tỉnh, ngày 6 tháng 02 năm 2018, BHXH huyện Mèo Vạc đã trao tặng cho UBND xã Giàng Chu Phìn 2 bộ máy tính để bàn đã qua sử dụng.

Lãnh đạo BHXH huyện trao máy tính cho lãnh đạo UBND xã Giàng Chu Phìn

Đây là món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên vô cùng lớn lao, ý nghĩa và thiết thực của cơ quan BHXH đến UBND xã Giàng Chu Phìn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị máy tính, để góp phần giúp xã phục vụ trong công việc./. Tác giả: Hà Tô Hoài - BHXH huyện Mèo Vạc

  • TIN BÀI LIÊN QUAN