Thực hiện thủ tục hành chính công ngành BHXH Hà Giang

10/01/2020 08:05 PM


Thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện.

Ngày 06/12/2019 cơ quan bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 453/QĐ-BHXH về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang. Như vậy, kể từ ngày 01/01/2020 cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang sẽ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết của 9 TTHC lĩnh vực BHXH tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 6 TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện, cụ thể gồm những thủ tục sau:

          Tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh:

I. Lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được giải quyết trong (05 ngày).

2. Đăng ký đóng, cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người chỉ tham gia BHYT được giải quyết trong (05 ngày).

3. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, cấp sổ BHXH được giải quyết trong (05 ngày).

II. Lĩnh vực thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:

1. Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) giải quyết trong (03 ngày).

2. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác (Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ).

3. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mắt tích (05 ngày).

4. Giải quyết trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg (30 ngày).

5. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo quyết định 52/2013/QĐ-TTg (30 ngày).

III. Lĩnh vực cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế:

1. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế)      

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện:     

I. Lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

1. Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được giải quyết trong (05 ngày).

2. Đăng ký đóng, cấp thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với người chỉ tham gia BHYT được giải quyết trong (05 ngày).

3. Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện, cấp sổ BHXH được giải quyết trong (05 ngày).

II. Lĩnh vực thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:

1. Giải quyết hưởng chế độ thai sản (Thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi) giải quyết trong (03 ngày).

2. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác (Thực hiện ngay khi tiếp nhận hồ sơ).

III. Lĩnh vực cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế:

1. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (Thực hiện đối với trường hợp cấp lại sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế)      

Lý Xuân Thà - BHXH tỉnh Hà Giang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN