Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020) và Hội nghị Tổng kết năm 2019

10/01/2020 09:00 PM


Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bằng sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể cán bộ CCVC người lao động, và sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và nhà nước, đến nay Ngành BHXH đã có những bước phát triển vững chắc, khẳng định vị thế trong sự nghiệp xây dựng An sinh xã hội của đất nước

Ngày 06/01/2020, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16.2.1995 - 16.2.2020) và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí cán bộ hưu trí ngành BHXH tỉnh qua các thời kỳ,…

Toàn cảnh buổi Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập

 

Trong suốt 25 năm qua, BHXH Việt Nam luôn chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, tham mưu, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời ban hành các chủ trương, nghị quyết, quy định phù hợp với tình hình thực hiện chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) qua từng thời kỳ. Cụ thể: Nghị quyết số 21- NQ/TW Ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, Nghị quyết đã khẳng định “BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội…

Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

 

Cùng trong hệ thống BHXH Việt Nam, sau khi BHXH Việt Nam được thành lập vào ngày 16/02/1995, đến ngày 15/6/1995 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký Quyết định số 08/TC-CB về việc thành lập BHXH tỉnh Hà Giang với cơ cấu tổ chức ban đầu gồm 05 phòng và 10 đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện, thị. Ngày đầu thành lập cán bộ BHXH tỉnh có 49 người được tiếp nhận từ 2 đơn vị: Sở LĐTB-XH, Liên đoàn Lao động tỉnh chuyển sang; Bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức BHXH tỉnh qua từng thời kỳ, Trong suốt 25 năm qua, BHXH tỉnh với sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam đã luôn chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tích cực tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, HĐND, UBND, tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý các quỹ: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật.

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, BHXH tỉnh Hà Giang đã gặt hái được nhiều thành quả to lớn, góp phần trong việc phát triển Kinh tế Xã hội, ổn định chính trị địa phương. Đến hết năm 2019 đã có 45.700  người tham gia BHXH bắt buộc, tăng hơn 31 nghìn người so với năm 1995 và tăng hơn 14.600 nghìn người so với năm 2006 (năm đầu tiên thực hiện Luật BHXH); 825,5 nghìn người tham gia BHYT (chiếm gần 98,2% dân số), tăng 524 nghìn người so với năm 2012, là một trong số các tỉnh có tỷ lệ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phủ BHYT cao nhất cả nước; hơn 35 nghìn người tham gia BHTN, tăng hơn 16 nghìn người so với năm 2012. Số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 3 nghìn người, tăng gần 2 nghìn người so với năm 2012. Hàng năm, BHXH tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu BHXH, BHYT được BHXH Việt nam giao. Từ năm 1995 đến nay, số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế đạt hơn 11 nghìn tỷ đồng; tính riêng năm 2019 số thu đạt trên 1.534  tỷ đồng, bằng 102,6% so với dự toán BHXH Việt Nam giao; số người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng năm 2019 gần 194.000 lượt người hưởng, với tổng số tiền chi trả là 765 tỷ đồng. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho trên 890.000 lượt người với mức chi phí khám chữa bệnh BHYT là 656 tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm 2019 được BHXH Việt Nam giao; trên 835 nghìn người có thẻ BHYT...

Các cá nhân có thành tích xuất sắc vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

Phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh Hà Giang tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của BHXH tỉnh Hà Giang về thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 28-NQ/TW của  Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình tiến tới BHYT toàn dân… tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Tuyên truyền Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng chính phủ.

Lịch sử 25 năm của ngành BHXH được xây dựng và phát triển nên bởi bao thệ hệ cán bộ BHXH qua các thời kỳ. Lễ Kỷ niệm là cơ hội để các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động bày tỏ lòng yêu Ngành, yêu nghề, truyền lửa nhiệt huyết và hoàn toàn tin tưởng Ngành BHXH sẽ phát huy được những truyền thống tốt đẹp, thành tích đã đạt được trong 25 năm qua. Từng bước khắc phục hạn chế hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển BHXH Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ký niệm: 

Đ/C: Nguyễn Xuân Huy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu cảm tưởng

 

 

Đ/C: Phạm Ngọc Hùng, Giám đốc BHXH huyện Bắc Quang, đại diện cho cán bộ CCVC BHXH tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm

Các cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương tại buổi lễ kỷ niệm

 

Nguyễn Tiến Hảo – Phòng TT&PTĐT BHXH tỉnh Hà Giang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN