Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân tại Trung tâm hành chính công – bước cải tiến mới tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng thụ hưởng

10/02/2020 09:03 PM


Thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, xã. Từ ngày 01/01/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Giang đã cử viên chức ra thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và 10 bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả TTHC cấp huyện (Sau đây gọi là Trung tâm hành chính công). Trong các danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm có thủ tục cấp lại thẻ BHYT.

Hoạt động tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh

 Để giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cũng như hướng tới đáp ứng sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH tỉnh Hà Giang tiếp tục ban hành văn bản số 198/BHXH-VP ngày 06/02/2020 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện về những nội dung liên quan đến việc cấp lại thẻ BHYT tại Trung tâm  hành chính công. Theo đó, kể từ ngày 07/02/2020, người dân khi đến Trung tâm hành chính công đề nghị cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất đều sẽ được hướng dẫn thủ tục đầy đủ và nhận kết quả ngay sau khi đề nghị,  không mất thời chờ đợi như trước.

Việc thực hiện cấp lại thẻ  BHYT do hỏng, mất ngay tại Trung tâm hành chính công là một giải pháp thiết thực, giúp người tham gia BHYT có thêm sự lựa chọn về địa điểm giao dịch thuận tiện nhất; đây là tiền đề quan trọng tạo bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính của ngành BHXH, góp phần đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Trung ương vào cuộc sống./.

Hoàng Thị Trang - Văn phòng BHXH tỉnh Hà Giang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN