Quản lý thu BHXH, BHYT huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thực trạng và giải pháp

17/02/2020 03:49 PM


Bắc Quang là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Giang, nằm trên quốc lộ II, cách Thành phố Hà Giang 60 km về phía Bắc. Bắc Quang có tổng diện tích tự nhiên là 110.564 ha, địa hình phần lớn là đồi núi thấp xen kẽ những dải đồng bằng. Huyện chia thành 23 đơn vị hành chính bao gồm 21 xã và 2 thị trấn.Với số dân tính đến năm 2019 là 117.200 người, có 19 dân tộc anh em cùng chung sống. Với địa hình giao thông đi lại không thuận tiện, cơ sở hạ tầng một số xã còn rất khó khăn, xã xa nhất cách trung tâm huyện là 70 km.

 

 

Hoạt động của bộ phận quản lý thu BHXH huyện Bắc Quang

 

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai luật BHXH, luật BHYT trên địa bàn huyện Bắc Quang từng bước đi vào nền nếp; việc chấp hành các quy định của Luật BHXH, BHYT của người sử dụng lao động và người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài thậm chí có dấu hiệu trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Theo tổng hợp số liệu thu đến 31 tháng 12 năm 2019 toàn huyện Bắc Quang có:

- Số người tham gia BHXH, BHYT tại huyện tính đến thời điểm báo cáo là 111.215 người, giảm so với cùng kỳ năm trước 1,6% với số giảm tuyệt đối là 1.821 người.            

Trong đó:

+ Số người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: 5.421 người.

+ Tham gia BHXH tự nguyện: 663 người

+ Tham gia BH thất nghiệp: 4.421 người

+ Chỉ tham gia BHYT: 105.155 người

Nguyên nhân số người tham gia giảm so với cùng kỳ năm trước là do thời điểm năm 2019 số lao động đi lao động ngoại tỉnh tăng cao do đó số đối tượng tham gia BHYT tại địa phương giảm chuyển ngoại tỉnh.

- Số thu từ đầu năm đến 31/12/2019 là 120.615 triệu đồng

- Tổng số nợ tính đến 31/12/2019 là 1.726 triệu đồng, so với số nợ đọng cùng kỳ năm trước tăng 0,8% với số tuyệt đối tăng là: 282 triệu đồng.

* Trong đó:

      - Nợ BHXH: 1.538 triệu đồng

           + Nợ BHXH dưới 1 tháng: 555 triệu đồng

           + Nợ BHXH từ trên 1 tháng đến dưới  6 tháng: 530 triệu đồng

           + Nợ BHXH từ 6 tháng trở lên: 450 triệu đồng.

      - Nợ BHTN: 57 triệu đồng

      - Nợ BHYT: 131 triệu đồng

Nguyên nhân dẫn đến tăng về số nợ BHXH so với cùng kỳ năm trước:

+ Một số doanh nghiệp, Hợp tác xã  nợ đọng kéo dài chưa chuyển trả số tiền nợ cho cơ quan BHXH, một số doanh nghiệp có số nợ lớn, thời gian kéo dài không còn khả năng trả nợ như Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Xây Dựng Ngân Giang- Bắc Quang - Hà Giang, Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Du Lịch Bắc Quang-Hà Giang...  

Qua số liệu do cơ quan Thuế cung cấp toàn huyện còn 155 doanh nghiệp, Hợp tác xã chưa tham gia BHXH, với tổng số trên 1.500 lao động. Số lao động này có mã số thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan Thuế nhưng chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp không kê khai với cơ quan BHXH. Từ dữ liệu trên cho thấy, tổng số hơn một nghìn người lao động mất quyền lợi tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Nếu trong số những lao động này bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn lao động, họ sẽ thiệt đơn, thiệt kép, không được cơ quan BHXH chi trả với số tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng mà lẽ ra họ được hưởng; rơi vào trường hợp gia đình hoàn cảnh khó khăn thì như bị cắt mất “phao cứu sinh”, không biết bấu víu vào đâu.

Các doanh nghiệp đều với lý do là sản xuất, kinh doanh khó khăn, ít việc làm, lao động thời vụ, làm việc theo ngày không đủ tháng... Nhưng qua thông tin cơ quan Thuế cung cấp, nhiều lao động ở một số doanh nghiệp có từ 30-40 lao động đóng thuế thu nhập cá nhân, nhưng không đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho thấy đây không phải số lao động thời vụ, không phải người lao động thu nhập thấp, nhiều doanh nghiệp hoạt động đã lâu nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, nợ đọng BHXH kéo dài, tìm cách đối phó với cơ quan chức năng... Rõ ràng những doanh nghiệp, HTX này đang vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Vấn đề đặt ra là xử lý những trường hợp vi phạm này thế nào?

Thực tế cho thấy, việc chấp hành luật BHXH, BHYT của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, HTX chưa nghiêm; việc trích nộp BHXH, BHYT chưa đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 kịp thời; đa số các đơn vị, doanh nghiệp có đóng nhưng muộn, để đến cuối tháng, cuối kỳ mới đóng. Trước thực trạng này, Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai nhiều giải pháp, như: Rà soát, đôn đốc, nhắc nhở; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp, HTX. Tham mưu với UBND huyện ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho các xã. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với cơ quan Bưu điện, Liên đoàn lao động huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại với các doanh nghiệp, HTX về lĩnh vực BHXH, BHYT. Mục đích trước hết là lắng nghe các doanh nghiệp, HTX nêu những vướng mắc để tháo gỡ; tuyên truyền, nhắc nhở các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT.

BHXH, BHYT có vai trò rất quan trọng, là hai chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Để chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT trong các cơ quan, đơn vị, nhất là doanh nghiệp, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật BHXH, BHYT. Các cấp, các ngành cùng với ngành BHXH cần triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT.

- Bảo hiểm xã hội huyện tham mưu cho Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và các đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp chấp hành chưa nghiêm. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động về lĩnh vực BHXH, BHYT. Có như vậy, mới đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

- Đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại một số quy định như nâng mức hỗ trợ của ngân sách Nhà nước cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, quy định mức hưởng lương hưu tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo nông thôn, việc quyết toán thuế về nhân công lao động đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã trên cơ sở người lao động có tham gia BHXH, BHYT.

Với thực trạng trên, để hoàn thành các chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trê địa bàn huyện Bắc Quang vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, Bảo hiểm xã hội huyện phải đặt quyết tâm cao, đổi mới tư duy, chủ động, dám nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phạm Ngọc Hùng - BHXH huyện Bắc Quang