“Cầu nối” người dân với chính sách

21/06/2018 08:56 PM


Với chức năng của mình, báo chí luôn đóng vai trò cầu nối đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách BHXH, BHYT đến với nhân dân. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2018), ông Bùi Sỹ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã chia sẻ với Báo BHXH về trọng trách của báo chí trong việc thực hiện mục tiêu an sinh xã hội. * PV: Trên cương vị đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực an sinh xã hội, ông đánh giá thế nào về công tác tuyên truyền, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT của các cơ quan báo chí?Ông Bùi Sỹ Lợi: Phải khẳng định rằng, chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống NLĐ và toàn dân. Do đó, cùng với quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này, công tác tuyên truyền, giám sát việc thực thi pháp luật ngày càng được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên. Trước hết, trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội, nhằm thực thi chính sách có hiệu quả. Song, các cơ quan thông tấn, báo chí cũng có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giám sát cũng như định hướng dư luận thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, qua đó góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, các cơ quan báo chí còn phát hiện nhiều sai phạm, từ đó thông tin kịp thời để các cơ quan nhà nước xem xét, xử lý, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho người dân.

Các nhà báo trực tiếp chứng kiến hoạt động của Trung tâm Điều hành CNTT ngành BHXH

Vai trò của báo chí trong công tác BHXH, BHYT ngày càng phát triển, mở rộng, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Thời gian qua, báo chí đã tích cực tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; tuyên truyền nội dung và quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH, giúp NLĐ, chủ SDLĐ và nhân dân nắm bắt được những chính sách mới. Đặc biệt, trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 7, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền sâu rộng về Đề án cải cách chính sách BHXH… * Mặc dù công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, song theo ông, thời gian qua các cơ quan báo chí đã phát huy tốt vai trò này chưa? - Thực tế hoạt động tuyên truyền, giám sát về BHXH, BHYT thời gian qua vẫn còn một số bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là trong việc hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân và mở rộng đối tượng BHXH để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội bền vững. Minh chứng là diện bao phủ BHXH, BHYT còn chậm, đặc biệt, việc phát triển BHXH tự nguyện trong khu vực lao động phi chính thức chưa được quan tâm đúng mức. Hình thức, phương pháp tuyên truyền tuy có đổi mới nhưng còn dàn trải, chưa có những chuyên đề tuyên truyền riêng; chưa có sự ưu tiên tiếp cận đối với những nhóm lao động tiềm năng như NLĐ làm việc theo HĐLĐ từ đủ 1 đến dưới 3 tháng. Công tác tuyên truyền chưa huy động được toàn xã hội tham gia vào việc phát triển các loại hình BHYT, BHXH tự nguyện; chưa xác định được rõ nhóm đối tượng cần tập trung tuyên truyền, vận động. Đáng chú ý, còn tình trạng nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH ở địa phương với cơ quan báo chí có nơi còn chưa chặt chẽ... * Qua thực tiễn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, ông có đề xuất gì cho công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT? - Qua giám sát, chúng tôi nhận thấy, các kiến nghị luôn nhấn mạnh đến việc cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Do đó, theo tôi, trong giai đoạn tới, các cấp, các ngành, nhất là ngành BHXH cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo đúng tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW, Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia chính sách này. Đồng thời, phát hiện và biểu dương kịp thời các địa phương, đơn vị, tổ chức, DN thực hiện tốt; phê phán, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, đoàn thể cũng cần tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, nhất là trong việc phát triển đối tượng tham gia. Có hình thức tuyên truyền phù hợp, để mọi người dân, NLĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT cũng như quy trình thực hiện chế độ chính sách. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT phải gắn chặt với mục tiêu phát triển đối tượng, coi đó như một chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội. Để làm được điều này, cần xây dựng nội dung tuyên truyền, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên thực sự có chất lượng, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở. Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng cần có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giám sát pháp luật và động viên nhân dân chấp hành đúng pháp luật, nêu gương những điển hình tốt và phê phán những biểu hiện, tư tưởng lệch lạc cũng như những hành vi vi phạm. Đồng thời, bản thân các phóng viên, biên tập viên chuyên trách cũng cần phải thực sự am hiểu sâu sắc chính sách, pháp luật BHXH, BHYT thì công tác tuyên truyền mới đạt hiệu quả. * Những năm qua, bên cạnh việc thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ của ngành BHXH, Báo BHXH còn tập trung tuyên truyền, phổ biến và định hướng dư luận về chính sách, chế độ BHXH, BHYT… Ông đánh giá thế nào về hiệu quả tuyên truyền của Báo BHXH? - Tôi thấy những thông tin về chính sách BHXH, BHYT trên Báo BHXH đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể cũng như mỗi người dân. Thông qua việc tuyên truyền đã giúp người dân thấy được lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT cũng như tính nhân văn sâu sắc của chính sách này, từ đó có ý thức chủ động tham gia để tự bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ bản thân mình. Những thông tin trên Báo BHXH còn giúp cho mỗi tổ chức, cá nhân và mọi NLĐ hiểu rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, những năm gần đây, việc Báo BHXH phát báo tới từng đại biểu Quốc hội (tại mỗi kỳ họp Quốc hội), đã giúp cho các đại biểu cập nhật kịp thời thông tin tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Qua đó, có những ý kiến góp ý, đề xuất ngay tại nghị trường về việc xây dựng ngành BHXH cũng như thực hiện hệ thống chính sách an sinh xã hội bền vững; đồng thời còn là nguồn tài liệu tham khảo để tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp… Qua theo dõi, tôi nhận thấy, Báo BHXH đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, cả nội dung và hình thức, từng bước khẳng định vị trí trong làng báo Việt Nam. Trong nội dung từng số báo, BBT Báo BHXH đã luôn xác định đúng định hướng, tôn chỉ, mục đích đề ra, đóng vai trò là “cầu nối” giữa CBCCVC, NLĐ, người về hưu với cơ quan BHXH. Hàng triệu tờ báo đã tới tận xã, phường và bạn đọc vùng sâu, vùng xa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT tới từng người dân. * Trân trọng cảm ơn ông! http://baobaohiemxahoi.vn