DANH MỤC CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HẰNG THÁNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

04/03/2019 08:35 AM


DANH MỤC CÁC ĐIỂM CHI TRẢ

TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN, TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

STT Quận/Huyện Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Phạm vi chi trả Điện thoại liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả
1 Thành phố Hà Giang Bưu điện TP Hà Giang Bưu cục Thành phố( Phường Nguyễn Trãi) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn thành phố Hà Giang 0354566888 Các ngày làm việc trong tháng
2 Đồng Văn Bưu điện huyện Đồng Văn Bưu điện huyện Đồng Văn ( Tổ 3 TT Đồng Văn) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.856.130 Các ngày làm việc trong tháng
3 Mèo vạc Bưu điện huyện Mèo Vạc Bưu điện huyện Mèo Vạc ( TT Mèo Vạc) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.871.134 Các ngày làm việc trong tháng
4 Yên Minh Bưu điện huyện Yên Minh Bưu điện huyện Yên Minh( TT Yên Minh) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.852.005 Các ngày làm việc trong tháng
5 Quản bạ Bưu điện huyện Quản Bạ Bưu điện huyện Quản Bạ( TT Tam Sơn) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.846.124 Các ngày làm việc trong tháng
6 Vị Xuyên Bưu điện huyện Vị Xuyên Bưu điện huyện Vị Xuyên( TT Vị Xuyên) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.826.265 Các ngày làm việc trong tháng
7 Bắc Mê Bưu điện huyện Bắc Mê Bưu điện huyện Bắc Mê( TT Yên Phú) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 0857.815.398 Các ngày làm việc trong tháng
8 Hoàng Su Phì Bưu điện huyện Hoàng Su Phì Bưu điện huyện Hoàng Su Phì ( TT Vinh Quang) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.831.000 Các ngày làm việc trong tháng
9 Xín Mần Bưu điện huyện Xín Mần Bưu điện huyện Xín Mần ( TT Cốc Pài) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.836.266 Các ngày làm việc trong tháng
10 Bắc Quang Bưu điện huyện Bắc Quang Bưu điện huyện Bắc Quang( TT Việt Quang) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.821.361 Các ngày làm việc trong tháng
11 Quang Bình Bưu điện huyện Quang Bình Bưu điện huyện Quang Bình ( TT Yên Bình) Tất cả các đối tượng hưởng trợ cấp BHXH, TCTN trên địa bàn huyện 02193.820.094 Các ngày làm việc trong tháng

DANH MỤC CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG QUA BƯU ĐIỆN

STT Quận/Huyện Tên đại lý chi trả Địa điểm chi trả Phạm vi chi trả Điện thoại liên hệ Thời gian chi trả Nhân viên chi trả
1 Thành phố Hà Giang Phường Minh Khai Bưu cục Minh Khai Tổ 1,2,3,4 Phường Minh Khai 0919.158.688 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Hoàng Thị Luật
Tổ 8,9,10 ,12 Phường Minh Khai 0919.875.818 Vũ Thị Hằng
Tổ 5,6,7,11 Phường Minh Khai 0946.596.996 Lê Việt Hà
Tổ 14,15,16,19 Phường Minh Khai 0919.158.688 Hoàng Thị Luật
Tổ 13,21,22 Phường Minh Khai 0919.875.818 Vũ Thị Hằng
Tổ 17,18,20 Phường Minh Khai 0946.596.996 Nguyễn Hồng Hạnh
Phường Trần Phú Bưu cục Trần Phú Tổ 8, 9,10 Phường Trần phú 0949.960.988 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Đỗ Thị Hằng
Tổ 5,7,15 Phường Trần phú 0919.010.787 Nguyễn Mai Thanh
Tổ 1,2,3,4 Phường Trần phú 0949.960.988 Đỗ Thị Hằng
Tổ 12,13,14 Phường Trần phú 0919.010.787 Nguyễn Mai Thanh
Tổ 6,11,16,17 Phường Trần phú 0912.216.603 Ngày mùng 8 đến ngày 25 hàng tháng Lù Thị Ngân
Phường Nguyễn Trãi Bưu cục Hà Giang Tổ 9,13,14,15,18 Phường Nguyễn Trãi 0947.606.888 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Hầu Thị Sinh
Tổ 10,11,12,16,17 Phường Nguyễn Trãi Mua Thị Tâm
Bưu cục Công viên Tổ 2,3,4,8 Phường Nguyễn Trãi 0947.245.505 Ngày mùng 7 đến 25 hàng tháng Nguyễn Khánh Phương
Tổ 1,5,6,7 Phường Nguyễn Trãi 0941.598.118 Nguyễn Khánh Huyền
Xã Phương Thiện Nhà ông Nguyễn Văn Thuyền Xã Phương thiện 0947.515.787 Ngày mùng 6 Phạm Minh Trang
Phường Quang Trung Điểm nhà VH Tổ 3+4 Tổ 1,2,3,4,5 Phường Quang Trung 0842.123.987 Ngày 8 Đỗ Thanh Nga
Bưu cục Quang Trung Tổ 6,7,8,9 Phường Quang Trung 0919.993.988 Ngày 6 đến hết ngày 25 Cao Thu Bình
Phường Ngọc Hà + xã Ngọc Đường Bưu cục Ngọc Hà Tổ 4,5,6,8  và Xã Ngọc Đường 0941.308.558 Ngày mùng 8 đến ngày 25 hàng tháng Nguyễn Thị Nguyên
Tổ 1,2,3,7,9 Phường Ngọc Hà 0947.515.787 Phạm Minh Trang
Xã Phương độ Điểm UBND xã Xã Phương độ 0941.598.118 Ngày mùng 8 Hoàng Thu Thảo
2 Huyện Đồng văn Bưu điện huyện Đồng Văn Bưu điện huyện Đồng Văn TT Đồng Văn 0947 027 106 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Trần Thị Toàn
Xã Ma Lé BĐVHX Ma Lé Xã Ma Lé 0379600354 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Thào Mí Dình
Xã Lũng Cú BĐVHX Lũng Cú Xã Lũng Cú 0975035370 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Lương Mãn Tiện
Xã Lũng Táo BĐVHX Lũng Táo Xã Lũng Táo 0984212541 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Dinh Thị Xúa
Xã Sà Phìn BĐVHX Sà Phìn Xã Sà Phìn '0886111647 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Lò Thị Minh
Xã Sính Lủng BĐVHX Sính Lủng Xã Sính Lủng 0394244383 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Thào Thị Giàng
Xã Tả Phìn UBND Xã Tả Phìn Xã Tả Phìn 0346941992 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Nguyễn Khắc Huỳnh
Xã Tả Lủng UBND Xã Tả Lủng Xã Tả Lủng 0364879395 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Lương Mãn Sự
TT Phố Bảng , Lũng Thầu Bưu cục 3 Phố Bảng TT Phố Bảng , Lũng Thầu 0912.034.366 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Lục Hữu Hội
Xã Vần Chải BĐVHX Vần Chải Xã Vần Chải 0386473684 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Lục Thị Bình
Xã Phố Cáo BĐVHX Phố Cáo Xã Phố Cáo 0913213297 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Hoàng Thị Vị
Xã Phố  Là BĐVHX Phố Là Xã Phố  Là 0378740631 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Mua Thị Cáy
Xã Sảng Tủng BĐVHX Sảng Tủng Xã Sảng Tủng 0372113731 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Nguyễn Thị Huynh
Xã Sủng Là BĐVHX Sủng Là Xã Sủng Là 0988798262 Ngày mùng 6 đến 25 hàng tháng Hoàng Thị Bông
Xã lũng Phìn BĐVHX Lũng Phìn Xã lũng Phìn 0913.272.985 Ngày 06  đến 25 Nông Thị Duy
Xã Hố Quáng Phìn BĐVHX Hố Quáng Phìn Xã Hố Quáng Phìn 0913.272.985 Nông Thị Duy
Xã Sủng Trái BĐVHX Sủng Trái Xã Sủng Trái 0946446297 Hoàng Kim Huệ
3 Huyện Mèo Vạc Thị trấn Mèo vạc Giao dịch trung tâm huyện TT Mèo Vạc 0911.039.991 Ngày mùng 8 đến hết ngày 25 Vũ Thị Giang
Xã Pải Lủng BĐVH Xã Pải Lủng Xã Pải Lủng 0392.253.171 Ngày mùng 9 Cư Thị Mỷ
Xã Giàng Chu Phìn BĐVH Xã Giàng Chu Phìn Xã Giàng Chu Phìn 0914.192.191 Lục Trung Hòa
Xã Pả Vi BĐVH Xã Pả Vi Xã Pả Vi 0328.994.904 Ly Mí Mua
Xã Sơn Vĩ BĐVH Xã Sơn Vĩ Xã Sơn Vĩ 0985.992.038 Hoàng Thị Bích
Xã Xín Cái BĐVH Xã Xín Cái Xã Xín Cái 0888.802.863 Dương Thị Lương
Xã Thượng Phùng BĐVH Xã Thượng Phùng Xã Thượng Phùng 0987.659.591 Ma Thị Định
Xã Tả Lủng BĐVH Xã Tả Lủng Xã Tả Lủng 0395.218.830 Giàng Thị Dư
Xã Sủng Trà BĐVH Xã Sủng Trà Xã Sủng Trà 0979.560.418 Phàn Thào Mẩy
Xã Sủng Máng BĐVH Xã Sủng Máng Xã Sủng Máng 0372.722.768 Nguyễn Thị Hương
Xã Cán Chu Phìn BĐVH Xã Cán Chu Phìn Xã Cán Chu Phìn 0972.036.556 Dương Mạnh Thắng
Xã Lũng Phù BĐVH Xã Lũng Pù Xã Lũng Phù 0974.320.183 Hà THị Niềm
Xã Khâu Vai BĐVH Xã Khâu Vai Xã Khâu Vai 0346.418.447 Hà Thị Toán
Xã Nậm Ban BĐVH Xã Nậm Ban Xã Nậm Ban 0967.517.470 Nguyễn Thị Cúc
Xã Tát Ngà BĐVH Xã Tát Ngà Xã Tát Ngà 0398.837.225 Hoàng Mai Hương
Xã Niêm Sơn BĐVH Xã Niêm Sơn Xã Niêm Sơn 0393.080.133 Lý Thị Thu
Xã Lũng Chinh BĐVH Xã Lũng Chinh Xã Lũng Chinh 0345.235.904 Giàng Thị Chá
Xã Niêm Tòng BĐVH Xã Niêm Tòng Xã Niêm Tòng 0341.116.874 Mã Thị Dính
4 Huyện Yên Minh Thị trấn Yên Minh Thị trấn Yên Minh Thị trấn Yên Minh 0911.036.088 Ngày mùng 7 đến 25 hàng tháng Phạm Thị Phương Thảo
Xã Đông Minh BĐVH Xã Đông Minh Xã Đông Minh 0944622383 Mùng 6 đến 10 Tháng Minh Tưởng
Xã Đường Thượng BĐVH Xã Đường Thượng Xã Đường Thượng 0858442379 Nguyễn Hữu Hiện
Xã Mậu Duệ BĐVH Xã Mậu Duệ Xã Mậu Duệ 0983262598 Nguyễn Thị Duyên
Xã Lũng Hồ BĐVH Xã Lũng Hồ Xã Lũng Hồ 0335217105 Giàng Thị Sung
Xã Du Tiến BĐVH Xã Du Tiến Xã Du Tiến 0399292220  Nguyễn Văn Dẫn
Xã Thắng Mố BĐVH Xã Thắng Mố Xã Thắng Mố 0346395448 Xín Thị Lệ
Xã Sủng Cháng BĐVH Xã Sủng Cháng Xã Sủng Cháng 0385688446 Củng Thị Thèn
Xã Bạch Đích BĐVH Xã Bạch Đích Xã Bạch Đích 0973318806 Trần Seo Phúc
Xã Na Khê BĐVH Xã Na Khê Xã Na Khê 0983803297 Cháng Văn Chấn
Xã Phú Lũng BĐVH Xã Phú Lũng Xã Phú Lũng 0398482985 Tẩn Lá Dì
Xã Du Già BĐVH Xã Du Già Xã Du Già 0979592045 Nguyễn Đình Viên
Xã lao Và Chải BĐVH Xã lao Và Chải Xã Lao và Chải 0399484193 Hoàng Thị Nhàn
Xã Ngọc Long BĐVH Xã Ngọc Long Xã Ngọc Long 0977114702 Nguyễn Văn Miên
Xã Hữu Vinh BĐVH Xã Hữu Vinh Xã Hữu Vinh 0945131622 Nguyễn Thị Thịnh
Xã Sủng Thài BĐVH Xã Sủng Thài Xã Sủng Thài 0375736799 Hoàng văn Đức
5 Huyện Quản Bạ Bưu điện huyện Quản Bạ; Bưu điện huyện Quản Bạ; Bưu cục 3 Quyết tiến; BĐVHX Tùng Vài Thị trấn Tam Sơn ;Xã Quản Bạ; Thanh vân; Cán Tỷ; Bát Đại Sơn; Lùng Tám; Thái An; Đông Hà 0817.671.983; 0974.544.985; Ngày mùng 5 đến hết ngày 25 Phạm Thị Loan; Dương Thị Sinh;
BĐVHX Quyết tiến; Bưu cục 3 Quyết tiến; Xã Quyết Tiến 0947.225.995 Ngày mùng 6 đến mùng 10 Nguyễn Viết Hùng
BĐVHX Tùng Vài BĐVHX Tùng Vài Xã Tùng Vài; Cao Mã Pờ; Tả Ván; Nghĩa Thuận 0962.850.544 Ngày mùng 6 đến mùng 10 Nguyễn Văn Chung
6 Huyện Vị Xuyên Xã Bạch Ngọc BĐVH Xã Bạch Ngọc Xã Bạch Ngọc 0983.339.339 Ngày mùng 6 Bế Văn Vị
Xã Trung Thành BĐVH Xã Trung Thành Xã Trung Thành 0917.300.757 Ngày mùng 6  Phạm Thị Linh
Xã Ngọc Minh BĐVH Xã Ngọc Minh Xã Ngọc Minh 3948.973.869 Ngày mùng 6 Hoàng Thị Tuyết
Xã Tùng Bá BĐVH Xã Tùng Bá Xã Tùng Bá 0912.980.456 Ngày mùng 6 Võ Duy Thông
Xã Thuận Hòa BĐVH Xã Thuận Hòa Xã Thuận Hòa 0818.961.996 Ngày mùng 6 Trần Thùy Linh
Xã Minh Tân BĐVH Xã Minh Tân Xã Minh Tân 0818.961.996 Ngày mùng 6 Trần Thùy Linh
Xã Phong Quang BĐVH Xã Phong Quang Xã Phong Quang 0912.980.456 Ngày mùng 6 Võ Duy Thông
Xã Phú Linh BĐVH Xã Phú Linh Xã Phú Linh 0914.800.116 Ngày mùng 7 Trần Thị Nguyệt
Xã Kim Linh BĐVH Xã Kim Linh Xã Kim Linh 0912.980.456 Ngày mùng 7 Võ Duy Thông
Xã Linh Hồ BĐVH Xã Linh Hồ Xã Linh Hồ 0943.260.622 Ngày mùng 8 Nguyễn thị Hồng Nhật
Xã Thượng Sơn BĐVH Xã Thượng Sơn Xã Thượng Sơn 0948.601.075 Ngày mùng 8 Phàn Thị Vương
Xã Kim Thạch BĐVH Xã Kim Thạch Xã Kim Thạch 0912.980.456 Ngày mùng 7 Võ Duy Thông
Xã Đạo đức BĐVHX Đạo đức Xã Đạo đức 0818.961.996 Ngày mùng 7 Trần Thùy Linh
Thôn Tân Đức Thôn Tân Đức Nguyễn Hải Vân
Xã Ngọc Linh BĐVH xã Ngọc Linh Xã Ngọc Linh Ngày mùng 7 Phạm Tú Huệ
Xã Việt Lâm Bưu cục Việt Lâm Xã Việt Lâm 0917.706.699 Ngày mùng 7 Vũ Ánh Hồng
BĐVH xã Việt Lâm Xã Việt Lâm 0818.961.996 Ngày mùng 8 Trần Thùy Linh
BĐVH xã Quảng Ngần Xã Quảng Ngần 0886.799.012 Ngày mùng 8 Đỗ Thị Hoa
Phương Tiến Nhà bà Choòng Phương Tiến Cấn Thị Mai
Xã Thanh Thủy UBND xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy; Thanh Đức; Xín Chải; Lao Chải 0917.706.699 Ngày mùng 8 Vũ Ánh Hồng
Xã Thanh Đức
Xã Xín Chải
Xã Lao Chải
Xã Cao bồ Bưu điện huyện Xã Cao Bồ Ngày mùng 9 Bàn Văn Thiển
TT Vị Xuyên TT Vị Xuyên 0912.452.737 Ngô Thị Vân
TT Vị Xuyên TT Vị Xuyên 0818.961.996 Trần Thùy Linh
TT Vị Xuyên TT Vị Xuyên 0917.706.699 Vũ Ánh Hồng
TT Việt Lâm Hội trường người cao tuổi TT Việt Lâm TT Việt Lâm 0912.980.456 Ngày mùng 9 Võ Duy Thông
TT Việt Lâm; xã Việt lâm TT Việt Lâm 0912.896.216 Cấn Thị Mai
TT Việt Lâm TT Việt Lâm 0974.772.833 Nguyễn Thùy Trang
7 Huyện Bắc Mê TT Yên Phú TT Yên Phú Lạc Nông; TT Yên Phú 0389.697.887 Ngày mùng 6 đến hết 25 hàng tháng Phan Tuấn Nam
Yên Phú BBDVHX Yên Phú TT Yên Phú 0389.697.888 Ngày mùng 7 Phan Tuấn Nam
Yên Định BĐVHX Yên Định Xã Yên Định 0917.005.173 Ngày mùng 8 Vi Thị Hướng
Minh Ngọc BĐVHX Minh Ngọc Xã Minh Ngọc;  Thượng Tân 0327.712.599 Ngày mùng 8 Nông Thị Nhâm
Minh Sơn BĐVHX Minh Sơn Minh Sơn 0397.247.805 Ngày mùng 8 Hoàng Văn Trưởng
Giáp Trung BĐVHX Giáp Trung Giáp Trung 0842.098.478 Ngày mùng 6 Trần Thị Lan
Yên Cường BĐVHX Yên Cường Yên Cường 0942.991.008 Ngày mùng 7 Lanh Trọng Đẹp
Yên Phong BĐVHX Yên Phong Yên Phong 0852.585.616 Ngày mùng 7 Phan Tuyết Trinh
Phú Nam BĐVHX Phú Nam Phú Nam 0947.092.685 Ngày mùng 7 Hoàng Văn Kiên
Đường Âm BĐVHX Đường Âm Đường Âm 0342.665.801 Ngày mùng 7 Hoàng Thị Hiên
Đường Hồng BĐVHX Đường Hồng Đường Hồng 0822.006.895 Ngày mùng 7 Hoàng Thị Bên
8 Huyện Hoàng Su Phì Xã Nậm Ty BĐVH Xã Nậm Ty Xã Nậm Ty 0372.567.060 Ngày 6 đến hết ngày 25 Phùn Dùn Sơn
Xã Thông Nguyên BĐVH Xã Thông Nguyên Xã Thông Nguyên 0914.673.549 Ngày 6 đến hết ngày 25 Triệu Văn Tá
Xã Bản Péo BĐVHX Xã Nậm Dịch Xã Nậm Dịch; Bản Péo; Nam Sơn; Hồ Thầu;Nậm Khòa 0967189188 Ngày mùng 6 đến hết ngày 25 Lý Ngọc Sơn
Xã Nậm Dịch
Xã Nam Sơn
Xã Hồ Thầu
Xã Thàng Tín
Xã Đản Ván
Xã Pố Lồ
Xã Thàn Chu Phìn Bưu cục Hoàng Su Phì TT Vinh Quang ; Xã Thàn Chu Phìn; Túng Sán; Tân Tiến; Nàng Đôn; Sán Sả Hồ;  Pờ Ly Ngài; Bản Phùng;Tụ Nhân; Ngàm Đăng Vai; Bản Luốc;  Bản Máy; Chiến Phố; Tả Sử Choóng; Bản Nhùng. Thàng Tín; Đản Ván ;Pố Lồ; Ngày mùng 6 đến hết ngày 25  Lê Hải Châu (0836545333); Mai Thị Huyền Trang (0912684111); Nguyễn Thị Hồng Thu (0914403268); Hà Lan Chi (0942585111)
Xã Túng Sán
Xã Tân Tiến
Xã Nàng Đôn
Xã Sán Sả Hồ
Xã Pờ Ly Ngài
Xã Bản Phùng
Xã Tụ Nhân
Xã Ngàm Đăng Vai
Xã Bản Luốc
Xã Bản Máy
Xã Chiến Phố
Xã Tả Sử Choóng
Xã Bản Nhùng
TT Vinh Quang
9 Huyện Xín Mần TT Cốc Pài Bưu điện huyện TT Cốc Pài; Xã Nàn Ma; Xã Pà Vầy Sủ 0912.297.099 Ngày mùng 5 đến hết ngày 25 Hoàng Thanh Đồng
Xã Bản Ngò BĐVH Xã Bản Ngò 0834.481.333 Ngày mùng 6 Vương Thanh Hùng
Xã Nấm Dẩn BĐVH Xã Nấm Dẩn 0888.232.554 Vàng Vản Páo
Xã Chí Cà BĐVH Xã Chí Cà 0832.471.333 Vương Xuân Cọi
Xã Khuôn Lùng BĐVH Xã Khuôn Lùng 0835.471.333 Hoàng Thị Liễu
Xã Chế Là BĐVH Xã Chế Là 0839.441.333 Thèn văn Sinh
Xã Tả Nhìu BĐVH Xã Tả Nhìu 0854.401.333 Vàng văn Xuân
Xã Quảng Nguyên BĐVH Xã Quảng Nguyên 0855.4814.333 Hoàng Văn Hượng
Xã Nà Trì BĐVH Xã Nà Trì 0834.491.333 Hoàng Văn Mẩn
Xã Cốc Rế BĐVH Xã Cốc Rế 0376.402.010 Xin Thị Mín
Xã Thu Tà BĐVH Xã Thu Tà 0328.115.573 Xin Thị Lan
Xã Ngán Chiên BĐVH Xã Ngán Chiên 0856.401.333 Lù văn Lương
Xã Trung Thịnh XBĐVH xã Trung Thịnh 0852.501.333 Hoàng Kháy Ngọc
Xã Nàn Xỉn BĐVH Xã Nàn Xỉn 0834.441.333 Sèn thị Giang
Xã Bản Díu BĐVH Xã Bản Díu 0913.879.554 Nông văn Phà
Xã Thèn Phàng BĐVH Xã Thèn Phàng 0857.501.333 Thèn thị Nhỉnh
10 Huyện Bắc Quang Việt Quang Giao dịch trung tâm huyện Tổ dân phố 1,2,3,4,5,12,13,14, TT Việt quang 0948.936.678 Ngày 6 đến hết ngày 25 Trần Thị Thanh
0914.672.989 Đồng Thị Thanh Thủy
0915.604.998 Nguyễn Thị Hường
Hội trường Tổ dân phố 7 Tổ dân phố 6,7 0819.070.994 Ngày 6 Nguyễn Phương Thảo
Hội trường Tổ dân phố 9 Tổ dân phố 8,9,10,11 0918.141.975 Vũ Thu Hiền
0912.009.177 Phạm Minh Giang
0819.070.994 Nguyễn Phương Thảo
Nhà ô Thịnh Thôn cầu Ham 0888.023.235 Trần Quốc Việt
Việt Hồng BĐVHX Việt Hồng Xã Việt hồng 0815.135.986 Mã Thị Kim
Tân Quang 1 Nhà Ô Quân Xã Tân Quang 0819.070.994 ngày mùng 7 Nguyễn Phương Thảo
Tân Quang 2 Bưu cục Tân Quang 0945.530.856 Ngày 7 đến 25 hàng tháng Nguyễn Thị Dung
Tân Quang 3 0919.141.975 Vũ Thu Hiền
xã Đồng Tiến BĐVHX Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 0812.554.683 Ngày mùng 7 Hoàng Văn Hoan
xã Đồng Tâm Nhà bà Kim và BĐVHX Đồng Tâm xã Đồng Tâm 0945.3372.630 Mai Hà Phương
Xã Tân Lập BĐVH Xã Tân Lập Xã Tân Lập 0886.344.981 Phàn Sành Họ
Xã Tân Thành BĐVH Xã Tân Thành Xã Tân Thành 0919.141.975 Vũ Thu Hiền
Việt Vinh 1 Nhà VH thôn Nậm Buông Xã Việt Vinh 0948.936.678 Trần Thị Thanh
Việt vinh 2 BĐVHX Việt Vinh 0915.604.889 Nguyễn Thị Hường
Hùng An 1 Nhà ô Thụ Xã Hùng An 0888.023.235 Ngày mùng 8 Trần Quốc Việt
Hùng An 2 NHà VH TTin Hùng tiến 0912.009.177 Phạm Minh Giang
Hùng An 3 Bưu cục Hùng An 0912.288.178 Ngày 8 đến 25 hàng tháng Nguyễn Thị Duyễn
Hùng An 6 Nhà bà Lý 0914.672.989 Ngày mùng 8 Đồng Thị Thanh Thủy
Hùng An 4 Nhà ô Ngung 0945.372.360 Mai Hà Phương
Hùng An 5 Nhà VH thôn Thạch Bàn 0915.604.889 Trần Thị Thanh
Quang minh 1 BĐVHX Quang minh Xã Quang Minh 0945.372.360 Ngày mùng 9 Mai Hà Phương
Quang minh 2 Nhà ô Hà 0948.936.678 Trần Thị Thanh
Vĩnh tuy 1 Bưu cục Vĩnh Tuy TT Vĩnh Tuy 0915.604.889 Từ ngày 9 đến 25 hàng tháng Nguyễn Thị Hường
Vĩnh tuy 4 0912.271.135 Dương Thị Xuân
Vĩnh tuy 2 Nhà bà Thau 0915.604.889 Ngày mùng 9 Nguyễn Thị Hường
Vĩnh tuy 3 Nhà bà Hóa 0834.858.252 Đỗ Văn Huy
Đồng Yên Bưu cục Đồng Yên Xã Đồng Yên 0815.817.293 Từ ngày 10 đến 25 hàng tháng Nguyễn Thị Kim Thiện
Vĩnh Hảo BĐVHX Vĩnh hảo Xã Vĩnh Hảo 0945.386.178 Ngày 10 Mồng Thanh Hòa
Tiên Kiều BĐVH Tiên Kiều Xã Tiên Kiều 0819.070.994 Nguyễn Phương Thảo
Vĩnh Phúc BĐVH Vĩnh Phúc Xã Vĩnh Phúc 0945.372.360 Mai Hà Phương
Đông Thành BĐVH Đông Thành Xã Đông Thành 0888.023.235 Trần Quốc Việt
Kim Ngọc 1 BĐVH Kim Ngọc Xã Kim Ngọc 0914.672.989 Ngày 11 Đồng Thị Thanh Thủy
Kim Ngọc 2 0915.604.889 Nguyễn Thị Hường
Liên Hiệp BĐVH Liên Hiệp Xã Liên Hiệp 0819.070.994 Nguyễn Phương Thảo
Đức Xuân BĐVH Đức Xuân Xã Đức Xuân 0812.111.036 Ma Văn Thảo
Vô Điếm BĐVH Vô Điếm Xã Vô Điếm 0945.372.360 Mai Hà Phương
Thượng Bình BĐVH Thượng Bình Xã Thượng Bình 0917.269.219 Nguyễn Thị Nhật
Hữu Sản BĐVH Hữu Sản Xã Hữu Sản 02193.509.345 Đỗ Văn Huy
Bằng Hành BĐVH Bằng Hành Xã Bằng Hành 0919.141.975 Vũ Thu Hiền
11 Huyện Quang Bình TT Yên Bình Bưu điện huyện Quang Bình TT Yên Bình 0917.021.008 Ngày mùng 6 đến hết ngày 25 Đỗ Thị Thanh Huyền
Xã Yên Thành BĐVH Xã Yên Thành Xã Yên Thành 0944224899 Ngày mùng 7 Trần Thị Phương
Xã Xuân Giang BĐVH Xã Xuân Giang Xã Xuân Giang 0912114237 Ngày mùng 8 Hoàng Văn Huấn
Xã Bằng Lang BĐVH Xã Bằng Lang Xã Bằng Lang 0944224899 Ngày mùng 8 Trần Thị Phương
Xã Tân Nam BĐVH Xã Tân Nam Xã Tân Nam 0913824524 Ngày mùng 7 Nguyễn Thị Tần
Xã Tân Trịnh BĐVH Xã Tân Trịnh Xã Tân Trịnh 0949036441 Ngày mùng 9 Lương Thị Tình
Xã Tân Bắc BĐVH Xã Tân Bắc Xã Tân Bắc 0868053378 Ngày mùng 9 Hoàng Thị Hằng
Xã Vĩ Thượng BĐVH Xã Vĩ Thượng Xã Vĩ Thượng 0822024333 Ngày mùng 10 Phàn Thị Phương
Xã Tiên Yên BĐVH Xã Tiên Yên Xã Tiên Yên 0944224899 Ngày mùng 10 Trần Thị Phương
Xã Yên Hà BĐVH Xã Yên Hà Xã Yên Hà 0982989412 Ngày mùng 10 Hoàng Văn Tùng
Xã Hương Sơn BĐVH Xã Hương Sơn Xã Hương Sơn 0961623423 Ngày mùng 7 Hoàng Văn Ngọc
Xã Tiên Nguyên BĐVH Xã Tiên Nguyên Xã Tiên Nguyên 0912610006 Ngày mùng 7 Hoàng Ngọc Khôi
Xã Bản Dịa BĐVH Xã Bản Dịa Xã Bản Dịa 0912444235 Ngày mùng 7 Hoàng Văn Huấn
Xã Nà Khương BĐVH Xã Nà Khương Xã Nà Khương 0813779055 Ngày mùng 7 Lý Văn Nghị
Xã Xuân Minh BĐVH Xã Xuân Minh Xã Xuân Minh 0857164110 Ngày mùng 7 Phượng Chòi Phin