Bộ GD-ĐT: Yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác BHYT học sinh, sinh viên

30/09/2019 02:53 PM


“Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, sinh viên và vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT” – Đây là yêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện, Trường Đại học; các Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp sư phạm tại Công văn số 3833/BGDĐT-GDTC về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020 mới ban hành.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện, Trường Đại học; các Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp sư phạm tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể Phát triển Giáo dục thể chất, thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025 ban hành theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/06/2016; Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025 và các chương trình, đề án liên quan đến giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo Luật Giáo dục năm 2019 -  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3833/BGDĐT-GDTC về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020. Nhiệm vụ chung đặt ra của Ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2019-2020 là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động y tế trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh, bệnh học đường và các bệnh không lây nhiễm đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Tích cực triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đẩy mạnh xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của học sinh, sinh viên về phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ; khuyến khích dạy bơi kết hợp với hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 điều kiện tổ chức hiệu quả môn học giáo dục thể chất, các hoạt động thi đấu thể thao học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý làm công tác giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học. Yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác y tế trường học, tập trung vào 01 số nội dung chủ yếu như củng cố, kiện toàn, phát triển và tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn thực phẩm, các điều kiện vệ sinh trường học; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn lập kế hoạch và thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động về dinh dưỡng hợp lý, an toàn và các hoạt động thể chất phù hợp phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong trường học; phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, bệnh về răng miệng, bệnh về mắt, cong vẹo cột sống, nhiễm giun sán,...) và các dịch, bệnh mới xuất hiện, tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học. Riêng về BHYT, yêu các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện, Trường Đại học; các Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp sư phạm phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các cấp tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, sinh viên và vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, hạn chế việc sử dụng đồ nhựa trong trường học góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ vệ sinh môi trường; chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng các ngày kỷ niệm, sự kiện liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, trong đó, có Ngày BHYT Việt Nam (01/07).

Tùng Anh - tapchibaohiemxahoi.gov.vn