Từ ngày 23/12 tới, các VĐV và HLV thể thao được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi về BHXH

19/11/2019 10:33 AM


Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, BHXH, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, chế độ khi ốm đau, thai sản đối với huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là HLV, VĐV đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hưởng lương từ NSNN và không hưởng lương từ NSNN. Trong đó, HLV, VĐV có số ngày tập trung thi đấu trong tháng vượt quá 26 ngày được hưởng thêm khoản tiền hỗ trợ cho những ngày thực tế tập huấn, thi đấu. Khoản hỗ trợ này được tính bằng 200% mức tiền lương, tiền hỗ trợ theo ngày và theo quy định của pháp luật. Về tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, trường hợp HLV, VĐV hưởng lương từ NSNN thì tiếp tục tham gia theo hợp đồng làm việc tại cơ quan quản lý. Trường hợp HLV, VĐV không hưởng lương từ NSNN, nếu đã tham gia BHXH thì tiếp tục tham gia tại cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan quản lý HLV, VĐV có trách nhiệm thông báo cho cơ quan sử dụng HLV, VĐV về số tiền đóng BHXH, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN hàng tháng. Số tiền đóng thuộc trách nhiệm của HLV, VĐV để cơ quan sử dụng HLV, VĐV chuyển trả như sau: 50% số tiền đóng BHXH nếu thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong tháng ít hơn hoặc bằng 50% số ngày làm việc bình thường của tháng; 100% số tiền đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm nếu vượt số ngày này. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý HLV, VĐV, cơ quan sử dụng có trách nhiệm chuyển số tiền đóng BHXH, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN thuộc trách nhiệm của mình. Trường hợp HLV, VĐV không thuộc đối tượng gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thì cơ quan sử dụng có trách nhiệm giao kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN cho HLV, VĐV theo quy định của pháp luật. Đối với việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN thì HLV, VĐV ốm đau, thai sản trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu thì được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. HLV, VĐV bị TNLĐ-BNN trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu được cơ quan sử dụng HLV, VĐV kịp thời sơ cứu, cấp cứu và tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu, điều trị; thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định; bồi thường hoặc trợ cấp và giới thiệu giám định y khoa; được hưởng chế độ TNLĐ-BNN. Đặc biệt, vẫn được cơ quan sử dụng trả đủ lương, tiền hỗ trợ theo quy định khi phải nghỉ tập huấn, thi đấu trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động. Trường hợp hết thời gian tập huấn, thi đấu mà HLV, VĐV vẫn phải tiếp tục nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động do TNLĐ-BNN phát sinh trong thời gian tập huấn, thi đấu thì cơ quan sử dụng tiếp tục trả đủ tiền lương, tiền hỗ trợ quy định tại Điều 3 Nghị định số 152/2018/NĐ-CP cho HLV, VĐV cho đến khi điều trị ổn định, nhưng tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày xảy ra TNLĐ-BNN.

VT - baobaohiemxahoi.vn