Điểm báo thông tin về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN

26/03/2020 09:11 AM


Từ 10h30’ ngày 24/3/2020 đến 10h30’ ngày 25/3/2020 trên các báo điện tử, trang thông tin và mạng xã hội đã có 17 thông tin phản ánh về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Mời quý vị độc giả quan tâm tìm hiểu qua các địa chỉ dưới đây:

1. BHXH Việt Nam trao 2 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid19-320556.html

https://tuoitrethudo.com.vn/bhxh-viet-nam-ung-ho-2-ty-dong-vao-quy-phong-chong-dich-covid-19-d2081031.html

https://suckhoedoisong.vn/BHXH%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20trao%202%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng%20%E1%BB%A7ng%20h%E1%BB%99%20ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20d%E1%BB%8Bch%20COVID-19-n170856.html

https://vietnamhoinhap.vn/article/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-quy-phong-chong-dich-covid-19---n-28277

http://nguoilambao.vn/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-n18214.html

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-336784.html

https://m.baophapluat.vn/dan-sinh/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-ung-ho-2-ty-dong-vao-quy-phong-chong-dich-covid19-502739.html

http://tbdn.com.vn/BHXH-Viet-Nam-ung-ho-2-ty-dong--phong-chong-dich-Covid-19_n61384.html

https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bhxh-viet-nam-trao-2-ti-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-85289.html

https://vtc.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-ar535562.html

http://m.laodongxahoi.net/bhxh-viet-nam-ung-ho-2-ty-dong-phong-chong-dich-covid-19-1315061.html

http://vietq.vn/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-d171496.html

http://doanhnghiephoinhap.vn/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19.html

https://baotintuc.vn/xa-hoi/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid19-20200324234100411.htm

https://plo.vn/dich-covid-19/bao-hiem-xa-hoi-vn-trao-2-ti-dong-ung-ho-phong-chong-dich-899611.html

https://giaoducthoidai.vn/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-20200325090451894.html

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/node/6005

http://vccinews.vn/news/26873/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19.html

https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-quy-phong-chong-dich-covid-19_t57c1159n162477

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bhxh-viet-nam-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-613223

http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/28034/bhxh-viet-nam-trao-2-ti-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19

https://dantri.com.vn/viec-lam/bao-hiem-xa-hoi-vn-trao-2-ty-dong-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-20200324223023787.htm

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 4/3/2020, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành BHXH, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã trao 2 tỷ đồng ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. BHXH Việt Nam tích cực chung tay đẩy lùi dịch bệnh

http://nguoilambao.vn/bhxh-viet-nam-tich-cuc-chung-tay-day-lui-dich-benh-n18197.html

http://laodongthudo.vn/trien-khai-dich-vu-tin-nhan-thong-bao-ma-so-bhxh-bhyt-den-hon-100-trieu-nguoi-tham-gia-105252.html

https://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/nganh-bhxh-dung-thanh-tra-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19_t114c1159n162451

https://congthuong.vn/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-chung-tay-day-lui-dich-covid-19-134519.html

http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/bhxh-viet-nam-ho-tro-nhan-dan-khai-bao-y-te-dien-tu-trong-mua-dich-covid19-320495.html

https://congluan.vn/nganh-bhxh-chu-dong-tich-cuc-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-post75394.html

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/node/5998

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/bhxh-viet-nam-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-336650.html

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/bhxh-gop-phan-on-dinh-doi-song-nld-bi-that-nghiep-do-anh-huong-boi-dich-covid-19-336722.html

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/tang-cuong-ho-tro-thao-go-kho-khan-cho-don-vi-tham-gia-bhxh-336532.html

https://baomoi.com/bao-hiem-xa-hoi-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/c/34432157.epi

https://www.vietnamplus.vn/bao-hiem-xa-hoi-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/630274.vnp

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, ngành BHXH đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT;  khai báo y tế điện tử; hỗ trợ DN, đơn vị giảm gánh nặng khi thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất…

 

3. Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

https://binhphuoc.gov.vn/Thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-cua-nganh-bao-hiem-xa-hoi-duoc-tiep-nhan-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-22701.html

Ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định 609/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành BHXH trên địa bàn tỉnh.

4. Hỗ trợ khắc phục khó khăn do dịch Covid-19: Doanh nghiệp được tạm dừng đóng BHXH

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2020-03-24/doanh-nghiep-duoc-tam-dung-dong-bhxh-84298.aspx

BHXH Việt Nam mới đây đã ban hành Công văn số 860/BHXH- BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

5. Tạo thuận lợi tối đa cho người khám bệnh BHYT khi nghi mắc COVID-19

https://www.vietnamplus.vn/tao-thuan-loi-toi-da-cho-nguoi-kham-benh-bhyt-khi-nghi-mac-covid19/630241.vnp

Chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 13/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thống nhất với Ban Chỉ đạo về vấn đề kinh phí điều trị với bệnh nhân mắc COVID-19. Theo đó, người Việt Nam tham gia BHYT sẽ được Quỹ BHYT chi trả chi phí trị bệnh, người không tham gia BHYT được ngân sách nhà nước chi trả.

6. Triển khai “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội năm 2020”

http://thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/trien-khai-chien-dich-thanh-tra-trong-linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi-nam-2020-190377

https://nld.com.vn/cong-doan/xu-ly-doanh-nghiep-no-bhxh-tu-ngay-31-12-2019-tro-ve-truoc-20200324201448288.htm

BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 878/KH-BHXH về việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện "Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH năm 2020". Theo đó, chiến dịch có chủ đề: "Tuân thủ pháp luật BHXH là thực hiện an sinh xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tiến bộ và công bằng xã hội", do Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan truyền thông cùng thực hiện.

7. Bảo hiểm tai nạn lao động - chính sách an sinh hữu ích

https://baophapluat.vn/dan-sinh/bao-hiem-tai-nan-lao-dong-chinh-sach-an-sinh-huu-ich-502684.html

Với mục tiêu chia sẻ gánh nặng với người lao động trước những rủi ro của công việc, chế độ tai nạn lao động 2019 đang dần trở thành chính sách an sinh xã hội hữu ích nhất hiện nay. Khi tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ - BNN, nếu điều không may xảy ra, người lao động sẽ được san xẻ bớt gánh nặng của hậu quả vụ tai nạn.

8. Các chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tốt nhất dành cho lao động thất nghiệp mùa dịch Covid19

http://vietq.vn/cac-chinh-sach-bao-hiem-tot-nhat-danh-cho-nguoi-that-nghiep-trong-dai-dich-covid-19-d171401.html

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 lan rộng, nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm nhân sự, hệ luỵ là nhiều lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp. Để giải quyết nỗi lo thất nghiệp, người lao động cần biết thông tin về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

9. Bảo hiểm xã hội tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

http://baohungyen.vn/xa-hoi/202003/bao-hiem-xa-hoi-tinh-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-c037bd8/

Xác định cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách, pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm, những năm qua, BHXH tỉnh Hưng Yên tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

10. TPHCM tạm dừng đóng BHXH đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

https://thukyluat.vn/news/phan-tich-chinh-sach/dich-covid-19-huong-dan-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat-cho-dn-73006.html

https://www.sggp.org.vn/tphcm-tam-dung-dong-bhxh-doi-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid19-652995.html

https://baomoi.com/tphcm-tam-dung-dong-bhxh-doi-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19/c/34428202.epi

Mới đây, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn 553/BHXH-QLT về việc hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác.

11. Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-3-24/Chi-bo-Bao-hiem-Xa-hoi-huyen-Ngoc-Lac-to-chuc-Dai-sod2gy.aspx

Ngày 21-3, Chi bộ BHXH huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đối với các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng trong BTV Huyện uỷ, đại diện các Ban xây dựng đảng của Huyện uỷ, Tổ công tác Chỉ đạo Đại hội; Các Đại biểu là Bí thư Chi bộ trực thuộc...

12. Chi trả hơn 2.100 tỷ đồng tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trong quý 1

https://docbao.vn/kinh-te/chi-tra-hon-2100-ty-dong-tien-bao-hiem-that-nghiep-trong-quy-1-tintuc672606

https://nhandantv.vn/hon-2-100-ty-dong-tien-bao-hiem-that-nghiep-n134136.htm

Theo số liệu của BHXH Việt Nam, trong quý 1, số người được chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp ước thực hiện là 378.178 người, tăng khoảng 9,11% so với cùng kỳ năm 2019 (346.582 người), tổng số tiền được chi trả BHTN trong quý 1 ước thực hiện là 2.119 tỷ đồng.

13. Tăng thời gian cấp thuốc điều trị ngoại trú cho người già lên 3 tháng

http://baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/tang-thoi-gian-cap-thuoc-dieu-tri-ngoai-tru-cho-nguoi-gia-len-3-thang-895221/

Ông Đặng Hồng Tuấn, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, việc cấp thuốc BHYT theo đơn điều trị ngoại trú cho người già, người có bệnh mãn tính được tăng lên 3 tháng (quy định trước đây là 2 tuần). Việc tăng thời gian cấp thuốc nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19 cho người cao tuổi, người có các bệnh lý và các đối tượng có nguy cơ khác, đồng thời giảm và hạn chế lượng người đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh.

14. Trường hợp nào được coi là khám, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đúng tuyến?

https://www.nguoiduatin.vn/truong-hop-nao-duoc-coi-la-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-dung-tuyen-a470032.html

Khi khám, chữa bệnh BHYT, người dân được coi là đi đúng tuyến nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT. Ngoài ra, Khoản 15 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung 2014 nêu rõ mức hưởng người dân sẽ được quỹ BHYT thanh toán khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

15. Chủ nhà phải mua bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm cho người giúp việc

https://plo.vn/ban-doc/chu-nha-phai-mua-bao-hiem-cho-nguoi-giup-viec-899584.html

Ngày 1-3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-4. Trong đó, Nghị định mới đã đưa ra mức xử phạt 10-15 triệu đồng với người sử dụng lao động không chi trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền BHXH, BHYT.

16. ĐỔ XÔ ĐĂNG KÝ...THẤT NGHIỆP: Sửa luật để ngăn ngừa trục lợi

https://nld.com.vn/cong-doan/do-xo-dang-kythat-nghiep-sua-luat-de-ngan-ngua-truc-loi-20200324201825206.htm

Năm 2019, số người tham gia BHTN là hơn 13,3 triệu. Ngoài ra, hơn 880.000 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Quá trình thanh - kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều lao động "khai man" để trục lợi BHTN. Do đó, Luật Việc làm cần được sửa đổi, bổ sung theo hướng xây dựng giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

17. Vụ nợ BHXH hơn 18 tỉ đồng tại Thanh Hóa: Đã gửi hồ sơ đề nghị khởi tố

https://thanhhoaexpress.vn/vu-no-bhxh-hon-18-ti-dong-tai-yen-dinh-da-gui-ho-so-de-nghi-khoi-to.html

http://congly.vn/ban-doc/hang-tram-cong-nhan-dieu-dung-vi-ong-chu-bat-vo-am-tin-336714.html

https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2746902

http://daidoanket.vn/chung-toi-len-tieng/thanh-hoa-chu-mat-hut-hang-tram-cong-nhan-keu-troi-tintuc462355

BHXH tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến hết tháng 2/2020, Công ty TNHH TS Vina đang nợ NLĐ khoảng 18,4 tỉ đồng (tính từ tháng 5/2017 đến nay). Ông Vũ Nguyên Hiệp - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa - cho biết: “Khi tình trạng nợ đọng BHXH kéo dài, BHXH tỉnh đã phối hợp với nhiều đơn vị để đôn đốc công ty thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động, thế nhưng sự việc đến nay không được giải quyết triệt để". BHXH tỉnh cũng đã gửi hồ sơ sang Công an tỉnh đề nghị khởi tố.

Trung tâm truyền thông