Chứng chỉ hành nghề, chữ ký y bác sỹ

29/08/2018 11:05 AM


STT Tên đơn vị Chi tiết
1 02001 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang Chi tiết
2 02003 Bệnh xá D40(Quân đội) Chi tiết
3 02240 Bệnh viện đa khoa Đức Minh Chi tiết Chi tiết 1 Chi tiết 2
4 02227 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Chi tiết
5 02234 Bệnh viện Điều dưỡng và PHCN Chi tiết
6 02235 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Chi tiết
7 02237 Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang Chi tiết
8 02016 Bệnh viện y dược cổ truyền Chi tiết Chi tiết 1
9 02238 Phòng khám Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Giang Chi tiết
10   TTYT TP Hà Giang Chi tiết
11 02011 Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn Chi tiết
12   TTYT Huyện Đồng Văn Chi tiết
13 02012 Bệnh viện đa khoa huyện Mèo vạc Chi tiết
14   TTYT Huyện Mèo Vạc Chi tiết
15 02010 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh Chi tiết
16   TTYT Huyện Yên Minh Chi tiết
17 02009 Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ Chi tiết
18   TTYT Huyện Quản Bạ Chi tiết
19 02005 Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên Chi tiết
20   TTYT Huyện Vị Xuyên Chi tiết
21 02008 Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê Chi tiết
22   TTYT Huyện Bắc Mê Chi tiết
23 02006 Bệnh viện đa khoa KV huyện Hoàng Su Phì Chi tiết
24   TTYT Huyện Hoàng Su Phì Chi tiết
25 02007 Bệnh viện đa khoa huyện Xín mần Chi tiết Chi tiết 1
26 02217 Bệnh viện đa khoa Nà Chì Chi tiết
27   TTYT Huyện Xín Mần Bản Díu Bản Ngò Chế Là Chí Cà Cốc Pài Cốc Rế Khuôn Lùng Nậm Đăm Nàn Ma Nàn Sin Pà Vầy Sủ Quảng Nguyên Tả Nhìu Thèn Phàng Thu Tà Trung Thịnh Xín Mần
28 02004 Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang Chi tiết
29 02239 Phòng khám Đa khoa Trí Đức Chi tiết
30   TTYT Huyện Bắc Quang Chi tiết
31 02013 Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình Chi tiết Chi tiết 1
32   TTYT Huyện Quang Bình Chi tiết