Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (2)
Trích yếu: 166/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 346/QĐ-BHXH Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày có hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực