Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH tỉnh (8)
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Codvid-19
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 31/01/2020
Trích yếu: 603/BHXH-QLT Về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS thông qua Bưu điện
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 602/BHXH-CNTT Về việc gửi dữ liệu hồ sơ KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 543/BHXH-QLT Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 590/KL-BHXH Kết luận về việc truy thu cộng nối thời gian công tác từ 06 tháng trở lên tại Trường Tiểu học Phương Độ Hà Giang
Ngày ban hành:
23/05/2019
Ngày có hiệu lực:
23/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 583/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
22/05/2019
Ngày có hiệu lực:
22/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 483/BHXH-CNTT Tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại TTDL ngành BHXH
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 207/KB-BHXH Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày có hiệu lực:
12/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực