Số / Ký hiệu: 756-BHXH-QLT
Trích yếu: 756/BHXH-QLT Thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
23/06/2018
Ngày có hiệu lực:
23/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
756-BHXH-QLT: 756/BHXH-QLT Thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
Nội dung trong tệp đính kèm