Số / Ký hiệu: 480-BHXH-CNTT
Trích yếu: 480/BHXH-CNTT Triển khai hệ thống tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày có hiệu lực:
24/04/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
480-BHXH-CNTT: 480/BHXH-CNTT Triển khai hệ thống tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm